Home

Meänkieli historia

Meänkieli (meänkieli: meänkieli, vårt språk) är ett finsk-ugriskt språk som sedan år 2000 är ett inhemskt officiellt nationellt minoritetsspråk i Sverige. [2]Meänkieli består av tre huvudvarieteter: . Tornedalsfinska (torniolaaksonsuomi) i Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner.Gällivarefinska (jellivaaransuomi) i Gällivare kommu Meänkieli. Fakta. Historia. Språket. Människorna. Kultur. Språket idag. Kuriosa. Källor. Det är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige och tillhör den uraliska språkgruppen under kategorin finsk-urgiskt språk

Meänkieli - Wikipedi

Meänkieli är ett finskt-ugriskt språk, närmast besläktat med finska och kvänska, men också med estniska, karelska och samiska. I norra Sverige finns traditionella språkområden för meänkieli, även om många meänkielitalande i dag bor i olika delar av Sverige Meänkieli har varit ett talspråk och är fortfarande så i hög utsträckning. Under de senaste decennierna har man påbörjat en standardisering av skriftspråket. Det har börjat ges ut böcker och CD-skivor, sättas upp teatrar, sjungas operor med mera på det egna språket och sedan ett antal år tillbaka finns till och med undervisning meänkieli. meänkieli [mɛʹænkje:li] (finska, 'vårt språk'), tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten. Språket erkändes som officiellt nationellt minoritetsspråk i Sverige genom regeringsbeslut 1 april 2000 med benämningen meänkieli

Meänkieli – Wikipedia

Meänkieli - Mimers Brun

 1. I dag är meänkieli ett hotat språk, bland annat på grund av att få barn har meänkieli som modersmål och att möjligheterna att studera meänkieli är begränsade. Men attityden bland meänkielitalande och i samhället generellt har blivit mer positiv, och det finns många unga och äldre som vill lära sig eller förbättra sin meänkieli
 2. Hur blev meänkieli ett av Sveriges officiella
 3. I dag har elever som vill läsa meänkieli som modersmålsundervisning rätt att göra det även om språket inte talas dagligen i hemmet. Tornedalingar bor främst i de nordliga kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Gällivare. De allra flesta i Pajala kommun, där också kulturlivet är mest aktivt
 4. Meänkieli Meänkieli talas främst i sex kommuner i norra Sverige, de egentliga Tornedalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala samt Kiruna, Gällivare och Kalix. Det finns olika uppgifter om hur många som idag talar meänkieli
 5. - Det är solklart att de (kvänspråkiga i Norge) och meänkieli-språkiga som bor här är kväner, säger han. Kvänernas historia är inte helt enkel
 6. oritet i Sverige, främst bosatta i Tornedalen.. Innan riksgränsen mellan Sverige och Finland drogs 1809 genom Torne och Muonioälven var Tornedalen ett flerspråkigt och mångkulturellt område där finska och samiska var de do

Av dessa är fem språk erkända som nationella minoritetsspråk, finska, meänkieli, samiska, romska och jiddisch. Anledningen är att dessa språk funnits i Sverige under flera hundra år. I Kalix kommun bor många personer som har finska eller meänkieli som sitt modersmål, och därför har kommunen tagit på sig ett ansvar för dessa språk, som också har stöd i en lag, Lagen om. Ungefär 80 till 90 procent av de tusen vanligaste orden i meänkieli är samma som i standardfinskan. Birger Winsa är forskare i finska på Stockholms universitet och har identifierat skillnader och likheter i tornedalsfinskan i Finland och meänkieli i Sverige. I Finland har ord tagits in från textfinskan medan meänkieli har lånat ord från svenskan Om minoriteten. Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter. År 1999 fick meänkieli status som ett eget språk i Sverige. Året efter ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Historia om allt för alla. Innehållet är indelat i olika historiska perioder från stenåldern till nutid. Här finns också historia indelad i olika teman och efter världens länder

Meänkieli - Institutet för språk och folkminne

- Meänkieli är inte ett levande språk hos föräldrarna. Därför är det inte naturligt för barnen att välja det i skolan, säger hon. Den obligatoriska undervisningen togs bort för några år sedan efter kritik från skolinspektionen, som vände sig mot kommunens höga målsättning att 75 procent av eleverna skulle kunna skriva och läsa enkel text på meänkieli meänkieli. meänkieli är ett språk som talas i svenska Tornedalen och i Malmfälten. (12 av 79 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Det svenska språkets historia kan delas in i olika tidsperioder. Här följer en kort sammanställning om vad som inleder de olika perioderna och vad som utmärker dem - från runinskrift till våra dagar

Materialet är riktat till dig som är modersmålslärare och undervisar i meänkieli som andraspråk på grundskolans årskurser 1-3, 4-6 och 7-9. Lärarvägledningen grundar sig på kursplanen i meänkieli som andraspråk och betonar sambandet i nybörjarundervisningen mellan tornedalingars och andra meänkielitalandes kultur, historia och det nutida samhället MEÄNKIELI/TORNEDALSFINSKA - Historia och utveckling av språket - Språket - Språkets framtid - Källor Utdrag Historia och utveckling av språket: Efter kriget mellan Sverige och Ryssland, då Finland tillhörde Ryssland, så delades områden kring Torneälven upp till väst och öst. Då västra sidan var svenskt och östra sidan var.

I historia framhålls för mellanstadiet det egna folkets historia och för högstadiet jämförelser med de övrig nordiska länderna och utomeuropeiska länderna. Den egna nationen framstod i läroplanen som kulturellt och etniskt homogen där skillnader i språk och kultur inte beaktades inom landet, utan i förhållande till andra länder SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten Meänkieli (literally our language) is a Finnic language or Finnish dialect spoken in the northernmost part of Sweden along the valley of the Torne River.Its status as an independent language is disputed but in Sweden it is recognized as one of the country's five minority languages.. Linguistically, Meänkieli consists of two dialect subgroups, the Torne Valley dialects (also spoken on the. I ett skjul någonstans i Tornedalen bor Fieteri. En riktig skrotsamlare med massor av bra att ha grejer. Bästa vännen Anneli hälsar på och hittar bl a en fjäderkontroll, Fieteris allra bästa bra att ha grej. Vad man kan göra med den får du veta i SVTs första riktiga satsning med barnprogram på meänkieli, tornedalsfinska Det som gett meänkieli dess särprägel är bland annat att man inlemmat en rad svenska ord i ordförrådet. Tornedalingarna har en egen matkultur, hantverk och byggnadsstil. Också den laestadianska väckelserörelsen som växte fram på 1800-talet har haft och har än idag stor betydelse i Tornedalen

Finska och meänkieli - Skolbo

 1. Titta gärna igenom vårt historiska bildspel (ppsx, nytt fönster), som ger dig korta fakta om hur och varför denna verksamhet kom igång just då, och vad som sedan hände under de följande århundradena. Bildspelet visas bäst i webbläsarna Google Chrome. 400 år av Lantmäteriets historia finns nu som bok. Här kan du läsa/ladda ned boken som pdf: Lantmäteriet - En modern myndighet.
 2. Kategori: Historia Iso lässö - Det stora förfallet. 2019-01-23 2019-01-23 av Krister Wennberg. Ett Tornedalen i förfall med öde hus och ointresse för bevarande av dem. boktips elbil föreläsning glesbygd gott nytt år jouluruoka julmat koka björn lära sig meänkieli magnumsmällare medelålders meänkieli Meänkieli mikael niemi.
 3. Magiska skrinets sagor på meänkieli. De senaste sagorna på meänkieli i Magiska skrinet består av nyskrivna berättelser om nutidens barn och deras bekymmer och glädjeämnen
 4. Meänkieli är inte bara ett vänsterliberalt kulturpolitiskt hittepåprojekt som vissa vill få det till. Personligen kallar området för TorneLappmarken mer verklighetstroget, läs på historien. Kultur innebär odling och bygden lever med tunnelseende,.
 5. erande språket ända från tidig medeltid. Nedre delen av Torne älvdal befolkades av västfinnar och karelare under 1100-talet (Winsa 1991)

meänkieli - Uppslagsverk - NE

Jakten på språket: Meänkieli UR Pla

 1. oritetsspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket - Tornedalingars och andra meänkielitalandes liv i dag med utgångspunkt i historia och kulturarv, till exempel traditioner och högtider
 2. egen historia, även om jag inte talar språket själv, och därför känns det viktigt att bidra till forskningen kring språket. Uppsatsen inriktar sig på norrbottniska barn och ungdomars förhållande till meänkieli. Vad jag vet ha
 3. Historia. Myndigheten Justitiekanslern har mycket gamla anor. Ämbetet inrättades redan år 1713 av Karl XII genom en kansliordning som utfärdades i slottet Timurtasch i nuvarande Turkiet, dit kungen hade förts av den turkiske sultanen efter kalabaliken i Bender
 4. oriteten verkar aktivt för att utveckla användningen av meänkieli, genom språkundervisning och språkforskning samt inom litteratur, scenkonst och musik
 5. Amanda vill bli den första i sin klättringsklubb som klarar av den omöjliga väggen. En kille i klubben försökte för länge sen men han ramlade och bröt nacken. Efter det var det ingen som försökte sig på det igen, men när klubben får besök av en känd kl

Historien om Tornedalen - Minoritet

 1. Historia - biografier. Skrönor - lättläst. Romaner / spänning. Böcker under produktion. BOKREA. 0. Varukorg. Din varukorg är tom. Fortsätt handla. Om Tornedalen / meänkieli. Om Tornedalen / meänkieli. Namn - 33%. Barn är Guds gåva. 149 SEK 100 SEK. Köp. Ensam fågel på en gren - En berättelse om Lars Levi. 149 SEK. Köp. Han kom.
 2. Skillnaden mellan meänkieli och finskan är ungefär motsvarande svenska och norska. Kan även kallas tornedalsfinska, men sedan riksdagsbeslutet 1999 som i princip fastställde dialekten som ett språk har ordet meänkieli fått allt större spridning. Skrev historia - nu kan de lämna mästarlaget
 3. Kategori: Historia Metataggar: föreläsning, glesbygd, Meänkieli, Tornedalen Lämna en kommentar: on Iso lässö - Det stora förfallet Oppikirja - Skolbok 2019-01-14 2019-01-14 av Krister Wennber
 4. Meänkieli ייִדיש (Jiddisch) Romanés Lättläst Ovanstående text bygger bland annat på historikern och tidigare Kommerserådet Bo G Halls texter om Kommerskollegiums historia. Mer utförlig beskrivning av den äldre historien finns i boken Det svenska urverket - Kommerskollegium 350 år
 5. Moderna spökhistorier - meänkieli : Hundpensionatet. Handling; Mer information; Handling. Detaljer. Linn älskar hundar och börjar jobba på ett hundpensionat. Redan på första arbetsdagen möts hon av den otrevliga ägarinnan. De följande dagarna märker hon att hundarna är nervösa och oroliga

Öppna Meänkieli. Öppna Vaalisysteemi. Ylheiset vaalit. Här kan du läsa om det svenska valsystemets och rösträttens historia fram till i dag. 1800-talet 1866. Tvåkammarriksdagen kom till. Den som tjänade 800 kronor per år, hade förmögenhet eller ägde jordbruksfastighet till ett visst värde fick rösta vid andrakammarval En bok om språket meänkieli och en historia om Tornedalen. Meänkieli och svenska, sida vid sida i boken. Samproduktion med Luleå stift. Boken behandlar försvenskningsprocessen i skolan och de s.k. arbetsstugorna samt kyrkans pådrivande roll i den. Svenska kyrkan bär här en reell skuld som behöver hanteras på något sätt. Boken utmanar till reflekterande tillbakablickar och gläntar. Häftad, 2003. Den här utgåvan av Sveriges officiella minoritetsspråk : Finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk : en kort presentat är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare Den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun i ett förvaltningsområde har särskilt starka rättigheter. På minoritet.se kan du se om din kommun ingår i ett förvaltningsområde. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med myndigheterna på ditt språk

meänkieli, ett språk nära besläktat med finska. Kopplingar till kursplanen Serien kopplar till syftesbeskrivning och centralt innehåll i historia och samhälls-kunskap. Men det finns också möjligheter till ämnesövergripande arbete med till exempel svenskämnet i form av noveller, artiklar, debattinlägg och personporträtt FÖRENINGEN SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA. Föreningen har funnits sedan 1920 och givit ut mer än 219 böcker. Vi ger också ut den digitala tidskriften Vägval i skolans historia som kommer ut med fyra nummer varje år Corks historia sträcker sig ända tillbaka till 500-talet, och det var här i den idylliska staden på den irländska sydkusten som det första segelsällskapet i världen, Water Club of the Harbour of Cork, såg dagens ljus 1720. Det var en klubb för den verkliga gräddan, de som hade tid över och massor med pengar

Samiska och meänkieli var länge förbjudna i skolan, och många skämdes så för sitt otillåtna och fula språk att de som vuxna inte ville föra det vidare till sina barn. Romani och jiddisch har en lång historia av förtryck Meänkieli. Vårt uppdrag Historia Kommerskollegiums historia i årtal Så styrs vi Författningssamling Om oss på minoritetsspråken Suomen Sámegiella Meänkieli ייִדיש (Jiddisch) Romanés. Meänkieli är ett språk som allt färre i de yngre generationerna behärskar men som de måste förhålla sig till i sin vardag. Hanna Aili skrev 2015 en kandidatuppsats i socialantrolologi som lyfte frågan. Hon kommer att prata om unga tornedalingars attityder till meänkieli och vilka vägar framåt de kan se idag

Om de fem minoritetsspråken - Klippans kommu

Kväner som ursprungsbefolkning väcker känslor SVT Nyhete

Här kan du se på filmen En historia från 1621 till i dag (1988). Filmen spelas upp automatiskt. För att aktivera helskärm tryck två gånger i mitten av filmen El Meänkieli (lit. la nostra llengua) és una llengua ugrofinesa parlada al nord de Suècia, al voltant de la vall de Torne.Des del punt de vista lingüístic, el Meänkieli és un dialecte mútuament intel·ligible del finès, però per raons polítiques i històriques té la condició de llengua minoritària de Suècia.En suec avui en, dia, el llenguatge és normalment denominat. Vägarnas historia - från vikingatiden och framåt. Här kan kan bland annat läsa om vinterväghållningens historia, om milstolpar och om väghållningsstenar Odens rike - meänkieli : Tor får sin hammare : När Loke är på dåligt humör kan både han och hans vänner råka riktigt illa ut. När han klippte flätorna av gudinnan Siv fick dvärgarna rädda hans liv. Om hur dvärgar kan smida en hel guldgris och om hur Tor fick sin supermagiska hammare och hur han nästan slog ihjäl den fruktade Midgårdsormen Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort i Norrbotten för att reservera denna titel. Logga in för att göra din reservatio

Tornedalingar - Wikipedi

Meänkieli. Sverige har fem nationella minoritetsspråk. Meänkieli är ett av dem Meänkieli är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Men vad är det egentligen för språk? Hur utvecklades det och hur kommer det sig att det ibland kallas Tornedalsfinska. Och vad har predikanten Lars Levi Laestadius med det hela att göra? Allt börjar 1809 när Sverige förlorar Finland till Ryssland.. Meänkieli Ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk Sverige har fem nationella minoritetsspråk och biblioteken har en uppgift att lyfta fram dem. Det gör vi bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, men vi kan förstås också uppmärksamma dem på andra sätt

Odens rike - meänkieli : Den stora muren : Vikingarnas gudar var ganska luriga typer när allt kommer omkring. När de behövde hjälp att bygga en skyddande mur runt sitt land anlitade de med löfte om belöning den skickligaste jätten som fanns, bara för att efteråt slå ihjäl honom. Vi får också veta hur Loke kan bli en häst och hur han blev pappa till de läskiga monstren. Fatta historia - kortversion - meänkieli. I faktafyllda animationer lär vi oss om de olika flodkulturerna längs Eufrat och Tigris, Nilen, Huang He och Indusfloden. Hur människor blev bofasta och samhällen uppstod. Och varför de plötsligt kunde arbeta med annat än jordbruk och nya yrken skapades

Pengasagor - meänkieli: Låna - bra eller dåligt? | UR PlayImse och Vimse - meänkieli: Flyg fina fluga, flyg | UR Play

Meänkieli - Startsidan för kalix

15 juli firas tornedalingarnas dag. Vi passar på att tipsa om de böcker, filmer och skivor på meänkieli som finns att låna på biblioteken Språk. Sverige fick den 1 april 2000 en lag om rätten att använda meänkieli hos förvaltningsmyndigheterna i alla svenska Tornedalens kommuner: Pajala, Övertorneå, Kiruna och Haparanda kommuner. Även i svenska Gällivare kommun som gränsar till Tornedalen är meänkieli ett erkänt minoritetsspråk. I finländska Tornedalen talas också meänkieli, men där anses språkvarieteten vara.

Kort historia. Stadsarkivet har flyttat in i två av tunnelrören (150 meter långa) som utgjorde Vin & Sprits anläggning i Årstadal. Bergrummen fungerade som fabrik och lagringsanläggning av vin och sprit från 1959 fram till 1997 när anläggningen avvecklades. Meänkieli & Sámegillii. Meänkielel. STR-T är ett riksorgan för svenska tornedalingar, kväner och lantalaiset* och för alla som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Som språkrör för det ursprungliga meänkielitalande området i norra Sverige som innefattar såväl Tornedalen som Malmfälten bevakar vi språk- kultur- och samhällsfrågor för tornedalingar, kväner. Vi har genom historien haft styrande som tyckt att det varit en toppenidé att aga barn som pratade meänkieli i skolmiljö, men nu har vi/våra myndigheter kommit på bättre tankar. Enda anledningen till att vi inte tillåter att skolbarn som pratar fel språk får spö av sina lärare är ju att vi har ifrågasatt tidigare regeringars beslut Meänkieli. Kirunan kunnassa assuu 23 000 henkilöä. Usseimat asuvat keskuspaikassa Kirunassa, mutta kaupunkin ympäri oon kansa suuri määrä kyliä, esimerkiksi Jukkasjärvi ja Svappavaara, jossako moni assuu

Goda exempel - Institutet för språk och folkminnen

Meänkieli: bakgrund och historia Att språket både syns och hörs är ett mycket viktigt fundament som stärker dess status och möjligheter att vara ett levande språk i Sverige Kuoppa, 2008, s.24 7. Niva och Hjort-Rova (2019-01-08) i diskussion med Anders Emanuelsson so 2020, Inbunden. Köp boken Historien om Bodri (meänkieli) : Tarnia Bodrista hos oss EU är ett samarbete mellan 27 länder. EU:s historia börjar på 1950-talet. Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om. EU har sju institutioner med olika uppgifter, till exempel att stifta lagar och bestämma om budgeten *Kryyvimaa är meänkieli för grönsaksland. Rajaton Gränslös Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset är projektägare till projektet Rajaton Gränslös där syftet är att s kapa ett långsiktigt lärande och synliggörande av meänkieli för att skapa en positiv attityd till språket Fatta historia - kortversion - meänkieli [Elektronisk resurs] Flodkulturer Contributor(s): Sveriges utbildningsradio [pro] Material type: Film Language: Finno-Ugrian.

Fittfakta | Tjejjouren

Om Tornedalen / meänkieli Stick- och Vantböcker Skrönor/lättläst Fantasy Barn/ungdom Romaner / spänning Kultur / Fakta Historia / biografier Novellsamlingar Diktsamlingar Våra författare Lumio Guldklubb Tryck din egen bok Lumio på Bokmässan Om LUMIO Beställ våra böcker enkelt i webbshopen! AKTUELLT - NYHETER. e-post: info@lumio.s Om evolution - meänkieli UR Play. Dinosaurier, tid och fossil. Vi lär oss om jordens historia och hur djur och växter förändrats med tiden. Del 5 av 5. UR. Producerat år 2018. Säsong 1. Streama Om evolution - meänkieli på UR Play. Se senaste och alla tidigare tillgängliga avsnitt. UR Play webb-tv, streama program, serier och filmer.

Meänkieli som hemspråk i skolan genom åren Pekkari, Karl, 1922-2007 (författare) Publicerad: 2007 Svenska. Ingår i: Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige. - 2007. - 978-91-7227-519-5 ; S. 145-170 Artikel/kapite Lagstiftning och kommunala föreskrifter styr stadens informationshantering. Här finns länkar till aktuella regler och riktlinjer för Stockholms stad Fatta historia - kortversion - meänkieli. Varför emigrerade så många svenskar till Amerika? Genom faktafyllda animationer får vi följa utvecklingen i Sverige från början av 1700-talet fram till den industriella revolutionen

UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Tornedalsteatern, ToTe, är den första tvåspråkiga teatern i Tornedalen.Den bildades 1986. Kansliet finns i Pajala men teatern har verksamhet i hela Tornedalen.. Tornedalsteaterns första uppsättning var Isen går (jää lähtee), av Håkan Rudehill och i regi av Ulla Lyttkens, som hade premiär sommaren 1986. Året därpå kom Bengt Pohjanens Kuutot, den första pjäsen helt på. Meänkieli - Från mossigt till coolt - Kalendarium Meny. - Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur många som talar samiska, men en kvalificerad gissning är att det bara är omkring 20 000 av de cirka 80 000 samer som lever i hela Sápmi som talar något av de samiska språken, säger Mikael Svonni, professor emeritus i samiska vid Tromsö universitet Övertorneå kommun är förvaltningsområde för finska och meänkieli. Sinulla on oikeus käyttää suomea, meänkieltä ja saamea asioidessasi viranomaisten kanssa Ruotsin eduskunnan päätöksen mukaan Sinulla on huhtikuun 1. päivästä 2000 lukien oikeus käyttää suomenkieltä, meänkieltä sekä saamenkieltä yhteyksissäsi viranomaisiin

Komisuuni.s

Kungsbackas tidiga historia Dagens Kungsbacka kommun består i stort sett av det gamla Fjäre härad. Men Lindome församling som ingick i Fjäre härad, ingår inte i Kungsbacka kommun LIBRIS sökning: Meänkieli. Stäng. Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell v

Historia SO-rumme

Man kanske vet att vi inte fick tala meänkieli i skolan, Den ska ju både lyfta fram historien och ge förslag på vad som på sikt kan leda till försoning, säger Amanda Lind Sverige ratificerade år 2000 'Ramkonventionen om skydd för de nationella minoriteterna' och 'Den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk'. I och med ratificeringen av dessa konventioner och införandet av de två minoritetsspråklagarna, har Sverige åtagit sig att särskilt skydda och främja de fem nationella minoriteterna samt deras språk meänkieli, finska, samiska, romani. Den nordiska språkförståelsen. Den nordiska språkgemenskapen är en av de viktigaste frågorna för det nordiska samarbetet. Flera av de nordiska språken är mycket nära besläktade och förstås lätt av invånare i andra nordiska länder, medan andra språk som finskan och isländskan inte har samma igenkänningsfaktor bland nordbor En bok om språket meänkieli och en historia om Tornedalen. Meänkieli och svenska, sida vid sida i boken. Samproduktion med Luleå stift. Boken behandlar försvenskningsprocessen i skolan och de s.k. arbetsstugorna samt kyrkans pådrivande roll i den. Svenska kyrkan bär här en reell skuld som behöver hanteras på något sätt Konsumentverket har tre avdelningar: konsumentskydd, konsumentstöd samt verksamhetsstöd. Här kan du se vårt organisationsschema. Vi arbetar bland annat med tillsyn, kontroller, information, vägledning, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor

Havsörn IIEllen: "Jag har både högklackat och kjol - och kängor och

Nationalmuseums historia är ett bra exempel på att ett museum knappast är en statisk inrättning, utan tvärtom fungerar och har fungerat som något högst föränderligt. Redan under 1810-talet hade frågan väckts att det som då kallades Kongl. Museum skulle få nya lokaler. De följande årtionden gjordes nya försök När Vasa sjönk 1628 var det ett händelse som många ville skulle falla i glömska så fort som möjligt. Idag, flera hundra år senare, är det felbyggda skeppet världsberömt och museet där det står har ungefär 1,5 miljoner besökare varje år. Vasa är en av svensk historias märkligaste framgångssagor § 2 Nationella minoriteter är judar, romer, samer , sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landskaps- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3) I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib. Marinmuseums moderna historia. De två modellkammarna i 1700-talets Karlskrona är alltså grunden till det som ett par sekler senare skulle bli Marinmuseum. Museet har således en lång och lite brokig bakgrund och det har haft olika lokaler och namn genom århundradena

Tidslinjen visar hur Vasa bevarats genom åren

Om Scenkonstmuseet Information på lättläst svenska Upptäck scenkonstens värld På Scenkonstmuseet kliver du in i teaterns, dansens och musikens värld - framför och bakom kulisserna - genom nedslag i nutid och i historien. Vi vill väcka din nyfikenhet, fördjupa dina kunskaper och öka insikten om din egen skapande förmåga. Mitt i Stockholm Scenkonstmuseet ligger [ Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom böcker + meänkieli Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri Senast uppdaterad: 08:00, 2020-11-06. Från den 3 november gäller skärpta allmänna råd i Halland. Beslutet kommer från Folkhälsomyndigheten efter samråd med Region Halland HÖSTLOVSTEMA: MUMIN OCH ÖSTERSJÖN (OBS! Stängt måndag) Under höstlovet får du möta Mumintrollet och Lilla My på Sjöhistoriska museet. Följ miljöspåret och gå på exklusiv förhandsvisning av de tre första avsnitten i den nya serien om ;Mumindalen.

Stockholms äldsta bevarade synagoga - Stadsarkivet

Bibeläventyret på svenska och meänkieli når över språkbarriärer och integrerar ämnen som historia, geografi, språk, musik, drama och religionskunskap. Skatten är kyrkans barnverksamhet med bibelberättelser, sång, pyssel och passar bäst för barn årskurs 1-3 Du är inte kopplad till en skola. För att kunna använda lärardelen måste du godkännas i en skola. För att gå med i en skola klickar du på inställningsknappen och sedan på Skola och klass

Det stora krigetFörsta kvinnan i regeringen - Stadsarkivet
 • Vikings premiär 2017.
 • Söta dockor.
 • Becoming a bitcoin miner.
 • Bilder hsv.
 • Hdmi kabel 3 5 meter.
 • Algarve sevärdheter.
 • Hörselkontroll uppsala.
 • Vad händer när man blir påkörd av ett tåg.
 • Flight simulator 2016 ps4.
 • Wohnung schlüßlberg.
 • Kanelbullar utan jäst.
 • Sammet flöjel.
 • Magnetröntgen rygg cancer.
 • Cit i lä göteborg.
 • Jeanne d'arc hours.
 • Norderney oststrand.
 • Långsam matsmältning.
 • Flight simulator 2016 ps4.
 • Das leben der anderen.
 • Snabba kemiska reaktioner.
 • Oscarsvinnare 2018.
 • Bonde söker fru jennifer killar.
 • Print screen på ipad.
 • Bebis skriker hysteriskt vid amning.
 • Ricinolja ögonfransar farligt.
 • Franciskus regel.
 • Beauty messe düsseldorf 2018 tickets.
 • Nagore aramburu nagore aranburu.
 • Varför vill skottland stanna i eu.
 • Supine lab klarna.
 • Tepz tidsfördriv.
 • Snabba lchf frukostar.
 • Hur arbetade stasi.
 • Koppla hei fördelare.
 • Keukenhof webcam.
 • Vad är gdi.
 • Uppenbarelsekyrkan saltsjöbaden program.
 • Vita huset washington.
 • Lakota history.
 • Inredning inspiration tavlor.
 • Esab mini compact 125 manual.