Home

Amfetamin överdos symptom

Amfetamin är ett vitt pulver men kan ibland ha en skiftning åt gult, rosa eller grått. Det kan tas på olika sätt t.ex. ätas som tabletter eller kapslar, sniffas, drickas eller injiceras. Det framställs i laboratorium - och droger tillhör gruppen centralstimulerande droger Amfetamin tillverkas på kemisk väg, medan kokain framställs från kokabuskens blad. Amfetamin tas oftast som tabletter eller kapslar, men förekommer också som pulver som sniffas eller löses i vätska och injiceras. Kokain sniffas oftast eftersom det vanligen förekommer i pulverform. Pulvret kan också lösas upp och injiceras Grov överdos: kräkningar, diarré, magkramp, hallucinationer, panikattacker och grov paranoia. Tillkalla läkarhjälp. Dödlig överdos: Föregås oftast av våldsamma muskelkramper och koma. Att dö av överdos på amfetamin är generellt sett svårt eftersom det krävs stora mängder. Du kan nog vara lugn

Överdos av amfetamin och kokain är ovanligt det som händer är att du somnar bara Det är vanligt att man får tics, man kan få psykotiska symptom (men det brukar ju försvinna när man inte tar amfetamin mer), tänderna kan ruttna, man går ner mycket i vikt och det tar hårt på hjärtat Symtom vid överdosering. Symtomen vid överdos av cannabis är: stark ångest; oklar verklighetsuppfattning, d.v.s. psykos; symtomen börjar vanligtvis 1-2 timmar efter riklig användning; Symtom vid överdosering av stimulerande medel (t.ex. amfetamin, kokain, ecstasy, MDPV) är: stark ångest, rastlöshet och upphetsnin [FAQ Överdos amfetamin] Drogakuten. Hej! Skriver här i hopp om ett svar innan jag vågar gå o lägga mig. Har de senaste dagarna fått i mig på tok för mkt tjo, och idag runt kl 18 fick jag väldigt obehagliga symptom med hög puls och kraftiga hjärtslag Behandling av en överdos är relativt enkel, och måste kunna ske vid varje sjukvårdsinrättning. Kokain kan ge liknande symtom som amfetamin, men med större inslag av syn- och taktila hallucinationer, samt svår klåda som leder till att patienten river sig i huden (så kallade cocaine bugs) Några symptom som slår mot kroppen när du sniffar är att du får hosta och blir rinnig i näsan, du får ofta huvudvärk och blir trött. Din lever och dina njurar kan få allvarliga skador och det finns dem som dör på grund av att de sniffat. Om du tar en överdos av kokain och amfetamin kan du dö

Olika missbruksmedel och symtom. Cannabis Förekommer vanligen som marijuana eller hasch. Rökning av marijuana ger ofta lindriga symtom, men kan liksom vid förtäring av hasch ge hjärtpåverkan, personlighetsförändringar och psykoser. Centralstimulerande medel Vanligast är amfetamin och ecstasy men många liknande substanser är också. Amfetamin intas oftast som tabletter eller kapslar, men förekommer också som pulver vilket sniffas eller löses i vätska för att sedan intas via en injektionsspruta. Amfetamin användes först som läkemedel mot astma då det vidgar luftrören. På 1930-talet användes amfetamin mot nästäppa, depression och narkolepsi Överdos kan leda till hjärtstopp. fakta Om personen är förgiftad på grund av överdos ska du ringa 112. Första hjälpen vid förgiftning är medicinsk kol. Har hjärtat och andningen slutat fungera ska du påbörja hjärt- och lungräddning En normal dos kokain ligger runt 25-100 mg. En måttlig överdos uppträder vid intag över 500 mg, kraftig överdos vid intag över 1 000 mg och livshotande överdos vid intag över 3 000 mg. Någon egentlig antidot finns inte. Vanligaste symtomen efter överdosering är hjärtklappning (palpitationer), intensiv svettning och kramper En överdos kan vara ännu värre och leda till hjärt- och andningsproblem och i värsta fall döden, speciellt vid intravenös användning och vid rökning eller basing kokain. (Basing betyder att man röker kokain i en pipa fylld med stark alkohol, t.ex. rom.) När kokain är injicerat kan det resultera i dödsfall mycket snabbt, efter bara ett par minuter

Vad är amfetamin? Droginformation

Definitioner - Amfetamin, metamfetamin och metylendioxymetamfetamin (MDMA, ecstasy) tillhör denna grupp. Farmakologiska effekter - Blockerar återupptagskanaler för NE, 5-HT och dopamin. - Orsakar dessutom frisättning av dessa mediatorer . - Orsakar efter långvarig användning toxiska skador på nervceller, troligen till följd av ackumulering av reaktiva metaboliter i nervterminalerna Överskott vitamin B12 kan vara så dålig som sitt underskott och sedan måste vi veta vad dina symtom och de vanligaste orsakerna. B12. Vi kan säga att den mest kända av vitaminer (som delar rampljuset med C och folsyra) är vitamin B12, som tillhör gruppen vattenlösliga Både amfetamin och kokain är centralstimulerande. De ger liknande effekter och skador. Amfetamin tillverkas på kemisk väg, medan kokain framställs från kokabuskens blad. Amfetamin tas oftast som tabletter eller kapslar, men förekommer också som pulver som sniffas eller löses i vätska och injiceras

Amfetamin - Beroendecentru

Få en gratis e-bok om amfetamin. Ditt förnamn* Ditt efternamn* E-postadress* Födelsår* Telefonnummer* Roll* Ja, jag håller med om integritetspolicy. Vi hanterar och skyddar dina person-uppgifter enligt General Data Protection Regulation. × Få en. Tecken och symtom. Akut överdos av dexamfetamin, framförallt till följd av överstimulering av de centrala och sympatiska nervsystemen, kan resultera i kräkningar, Amfetamin utsöndras främst i urinen men tubulär reabsorbtion är relativt hög på grund av dess lipofila egenskaper Fentanyl (1-fenetyl-4-N-propionylanilinopiperidin) är en mycket stark opioidagonist med kortvarig effekt. Det antas att det är upp till 75-100 gånger starkare än morfin, men påverkar närmast µ-opioidreceptorerna i det centrala nervsystemet. Fentanyl används som läkemedel för att lindra mycket starka smärtor och inom anestesin överdos av amfetamin? +andra frågor! HJÄLP Tor 23 apr 2009 22:48 Läst 11918 gånger Totalt 15 svar. Visar endast inlägg av Anonym - Visa alla inlägg « ‹ 1 › » Svara i tråden Anonym. Symptom är illamående, kräkningar, diarré och magont. Det kan även ge sömnproblem, ångest, huvudvärk, yrsel och hjärtklappning. Om du får en riktigt stor överdos av koffein kan det leda till förgiftning, vilket kan vara dödligt

Hos oss fyndar du helt fantastiska varor med 20-90 procents rabatt samtidigt som du bidrar till en bättre miljö genom att minska matsvinnet Andra fysiska symptom är högre hjärtverksamhet, snabbare andning, förhöjd kroppstemperatur, svettning och blekhet. Mycket kraftiga doser av amfetamin och kokain kan orsaka mycket oregelbunden hjärtverksamhet som ger växlande ansiktsfärg mellan kraftig rodnad och blekhet. Man kan drabbas av darrningar, bristande koordination och kollaps Överdos av vitamin D påverkar hela kroppen. En fråga som man kan ställa sig är om det går att överdosera D-vitamin. En överdos av D-vitamin som leder till direkta konsekvenser finns det inga kända fall av, men ett överdrivet intag under längre tid kan absolut leda till diverse besvär med olika allvarlighetsgrad Några symptom som slår mot kroppen när du sniffar är att du får hosta och blir rinnig i näsan, Om du tar en överdos av kokain och amfetamin kan du dö Metamfetamin er et syntetisk sentralstimulerende narkotikum.Det har mye av de samme virkningene og ligner kjemisk på amfetamin Överdos genom barbiturater: Läs mer om symptom, diagnos, behandling, komplikationer, orsaker och prognoser. Symptoma. Överdos genom barbiturater. Observera att patienter som intagit amfetamin vanligen har hypertermi men även kan komma in med hypotermi. [internetmedicin.se

Vid intag av enbart Elvanse eller Attentin skall l-amfetamin i princip inte detekteras (kvot l/d-amfetamin <0,05). Kvot mellan 0,05 och 0,25 tyder på sidomissbruk av illegalt amfetamin men är också förenligt med bruk av licenspreparatet Metamina. Kvot >0,25 talar starkt för (sido)missbruk av illegalt amfetamin Amfetamin används som behandling vid ADHD och DAMP, då det ökar koncentrationsförmåga och stabilitet genom att öka den inhibitoriska dopaminerga transmissionen i frontala kortex. Dosering Minsta aktiv dos: 2-5 mg Liten dos: 20 mg Stark dos: - Överdos: 400-500 mg

överdos på amfetamin? hjälp - Flashback Foru

amfetamin och dextroamfetamin är centrala nervsystemet stimulantia som påverkar kemikalier i hjärnan och nerver som bidrar till hyperaktivitet och impulskontroll. Amfetamin och dextroamfetamin är en kombination läkemedel som används för att behandla narkolepsi och uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) Överdos eller andra symptom är en risk som kommer från en sådan kraftfull narkotiska bör fördelarna uppväger riskerna för en patient. Fentanyl narkotikamissbrukare kommer ofta extrahera fentanyl från fläckar och sedan röker, snort eller injicera det. Missbruk av drogen orsakar effekter som liknar heroin och fentanyl överdoser är ibland feldiagnosticeras som heroinöverdoser Utan amfetamin i kroppen kunde Maria Andersson, 34, inte ta hand om sin lilla dotter. Hon behandlade sig själv mot adhd - utan att veta om det

överdos av amfetamin? +andra frågor! HJÄL

 1. och bensodiazepiner. Nya drogstickor kan mäta fler substanser, vanligen mellan 8 och 14 olika droger
 2. när hon omhändertogs av polisen 2008. Det hävdar hennes exmanager Sam Lufti, rapporterar TMZ.com
 3. Ventrikelsköljning + 50 g aktivt kol (även i något sent skede vid massiv peroral överdos). KAD på vid indikation. Om sedering krävs rekommenderas bensodiazepiner. Arytmiövervakning. Vid symtomgivande takykardi kan undantagsvis betablockad iv vara av värde om indikation för antidottillförsel saknas

Hur förebygger man överdosering av narkotika Droglänken

Inledning I en informationsbroschyr utgiven 2004 Kort om ADHD hos barn och vuxna rekommenderar Socialstyrelsen användningen av centralstimulantia vid behandling av ADHD, ett tillstånd som kännetecknas av uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet. Socialstyrelsen framhåller hur väldokumenterade dessa medel är framför allt i stora studier gjorda på barn, hur verksamma. järn överdos symptom . Beroende på vilken typ av läkemedel tas---exempelvis opiat, narkotiska eller amfetamin---koma kan sista timmar eller dagar. Läkare kan välja att sätta patienter i medicinskt inducerad koma om de anser att patienten inte kan hantera stimulering nikotin överdos symptom uppträder inom 15 minuter efter exponering för toxiska nivåer av nikotin . Effekter . Symtom på överdosering start med illamående , dreglande , magkramper och svettningar . Symtomen kan öka i svårighetsgrad till kräkningar, svaghet , andningssvårigheter och svimning Överdos av lugnande medel; Subdural hematom (blödning under skallbenet) Wernicke-Korsakoff syndrom; Hepatisk encefalopati kan uppstå som en akut, potentiellt reversibel sjukdom. Eller det kan uppstå som en kronisk, progressiv sjukdom som är associerad med kronisk leversjukdom. Symptom

Fel dos av medicinen Levaxin kan påverka livskvaliteten till det sämre - och bara för att proverna visar normalnivåer behöver det inte betyda att du hamnat rätt. Här är några tecken som kan avslöja om din dos är för låg eller för hög Överdos av amfetamin kan leda till dödsfall. Dödsfallen orsakas av att blodtrycket höjs vilket kan ge hjärnblödning, kramper eller hjärtattack. Amfetamin blev klassat som narkotika år 1958 i Sverige, utomlands säljs det fortfarande lagligt som läkemedel. Här skrivs det endast, i sällsynta fall, ut som behandling av överaktiva barn Koppar kan vara orsaken till dina hälsoproblem. Hälsa 20 augusti, 2018. Koppar är ett livsnödvändigt spårämne som kroppen behöver. Problemet idag är att vi snarare har för mycket koppar i kroppen än för lite KLASSISKA SYMTOM VID ÖVERDOS AV OPIOIDER. 1. Mios 2. Andnings-depression 3. CNS-depression 4. Myoklonier (korta, ofrivilliga ryckningar i en muskel eller en grupp av muskler) 5. Kramper (tonisk kloniskt ep anfall) Toleransutveckling. Abstinens. SPECIFIKA SYMTOM/karakteristika hos viss Emil Blom blev ett av dödsoffren vi sällan pratar om. På årets sista dag stannade Emil Bloms hjärta. Han låg på ett köksgolv i Söderhamn med sex olika narkotiska preparat i kroppen

[FAQ Överdos amfetamin] - Flashback Foru

 1. Vilka är symtomen av en insulin överdos? Patienter borde veta att det kan vara lång och kort sikt symtom som blir följden av en överdos av insulin. De bör vara medvetna om att snart efter en insulin överdos, de vanliga symptomen är. Kallsvett. Skakningar. Dimsyn. Extrem svält
 2. Symptom som kan uppträda när behandlingen avbryts Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du uppleva biverkning ar såsom yrsel, domningar, sömnstörningar, upprördhet eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Sertralin Teva)
 3. Symptom på selenförgiftning är bland annat försämrad kvalitet på naglarna, håravfall, utslag, viktnedgång, trötthet och lättretlighet. För en vuxen, frisk person bör intaget genom mat ligga på omkring 55 mikrogram per dag. Källor: Livsmedelsverket, SVT, Hälsoliv, Washington Post m.fl. Foto: IBL Läs mer
 4. eraltillskott som zink kan ge allvarliga biverkningar. 29 nov 2002, kl 14:4

Nya och gamla droger -tecken och symptom 2018-09-19 Ove Lundgren Utvecklingsledare •Livshotande tillstånd- överdos. Bensodiazepiner Amfetamin Kokain THC Stockholm Dödsfall enligt Toxreg 2014 i Göteborg och Stockholm . 0 100 200 300 400 500 600 70 Abstinensen kan ge så väl fysiska som psykiska symptom. Känner du inte till att du kan få abstinens, är det mycket lätt att tolka det som ett symptom på en sjukdom som bryter ut då i samband med att du slutar med dina tabletter. Abstinensen efter zopiklon kan ofta vara mer långdragen än för andra preparat som ger abstinens Cerebral hypoxi innebär en brist av syretillförsel till den yttre delen av hjärnan som kallas cer... Läs mer Syrebrist i hjärnan (Cerebral hypoxi) symptom, behandling, orsaker i vår databas för sjukdomar och symptom Överdos: Läs mer om symptom, diagnos, behandling, komplikationer, orsaker och prognoser

köp amfetamin. Köp billigt amfetamin i sverige online utan recept. du kan köpa amfetamin online i sverige till en mycket billig ränta och få snabb leverans hem, genom åren vi har studerat och följt användare som framgångsrikt köper amfetamin online utan recept. Vi insåg att cirka 80% av dessa användare köpte amfetamin online från. En magnetröntgenundersökning av hjärnan visade förändringar i båda hjärnhalvorna som efter många små infarkter. Skadan bedömdes vara orsakad av syrebrist efter en överdos av morfin. Det visade sig att sjuksköterskan som fyllde på morfindosen på kvällen hade gett pojken morfin 1 mg/ml, alltså en tio gånger för hög dos B12 brist symptom. B12-vitamin krävs bland annat för ett väl fungerande nervsystem, ämnesomsättningen, nybildandet av röda blodkroppar samt kroppens energiutnyttjande. Att få i sig den rekommenderade dagliga dosen av vitamin B12 är viktigt även om kroppen klarar av att bygga upp ett långsiktigt lager av vitaminet Som vi ser ovan så skiljer sig Amfetamin och Metylfenidat åt ganska mycket. Mediciner med Metylfenidat utgör i dag den huvudsakliga Medicinska behandlingen av ADHD med varumärken som Ritalin, Ritalina, Medikinet, Equasym och Concerta

Narkotika - lakemedelsboke

Symptom . Nikotinförgiftning sker vanligtvis i två steg. Symtom brukar vara en timme eller två efter en mild överdos och upp till 24 timmar för allvarlig förgiftning. Du kommer få tidiga symptom inom de första 15 minuterna till en timme. Känner sig lugn eller kasta upp Information och de senaste nyheterna om stroke, samt symptom, vilka som drabbas, konsekvenser, orsaker och förebyggande behandling

Olika droger och hur de påverkar dig Tjejjouren

 1. Faktaruta 1. Parkinsons sjukdom och parkinsonism - ICD-10; Parkinsons sjukdom (G 20.9) Sekundär parkinsonism (G 21) Sekundär parkinsonism är en benämning på sym­tom som ger upphov till parkinsonism med känd mekanism och som inte uppvisar den typiska sjuk­domsbilden eller det typiska förloppet som vid Parkinsons sjukdom
 2. Lergigan överdos kan leda till extrem trötthet, hallucinationer och medvetslöshet. Oavsett vilket läkemedel du har ordinerats är det viktigt att följa den dosering som din läkare har föreskrivit till dig. Skulle du ta en för stor dos är det ofta förenat med risker och symptom som inte är önskvärda
 3. En överdos Alvedon kan leda till att du drabbas av svåra skador.. Här kan du läsa mer om överdosering av Alvedon, risker och vad som händer med din kropp. Du kanske inte tror att det går att överdosera ett vanligt, receptfritt läkemedel som Alvedon så att det får skadliga konsekvenser, men faktum är att Alvedon bygger på den aktiva substansen paracetamol, som om det överdoseras.
 4. skar styrkan på smärtan (till exempel epidural behandling med lokalbedövning eller så kallad halvkroppsbestrålning vid utbredda skelettmetastaser) kan morfinet i kroppen börja verka som en överdos med risk för att andningen hämmas
 5. Symtom på överdos är sömnighet, koma, serotonergt syndrom (en sällsynt reaktion som kan orsaka kraftiga lyckokänslor, dåsighet, klumpighet, rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettning eller stela muskler), krampanfall, kräkningar och snabba hjärtslag. Om du har glömt att ta Cymbalt
 6. Vilka symptom ger hypoglykemi (lågt blodsocker)? Det är vanligt att personer med diabetes får lågt blodsockre (hypoglykemi). Personer som använder insulin kan känna av lågt socker ganska ofta och detta kallas insulinkänningar
 7. ära siffror från Apotekens Service visar att både försäljningen och användningen av paracetamol inklusive kombinationer steg något under 2011, jämfört med 2010. Försäljningen steg med 1,3 miljoner kronor till 834,5 miljoner kronor och antalet dagliga definierade dygnsdoser, DDD steg med 1,5 procent till 170,1 miljoner DDD

Missbruk - Giftinformationscentrale

överdos och för att minska risken för återfall. Human-data finns för vacciner mot nikotin och kokain. antagonister tillcB1-recep-torn (kannabinoidreceptorn) minskar den sensitiserande effekten av amfetamin på be-teende hos djur [16]. Inga hu-manförsök gjorda. nikotinagonister. Lobelin är en partiell nikotinagonist som verkar som en antago ■ Vid överdos kan det slå ut andningen. Det kan också orsaka kramper, som gör att man tappar medvetandet och faller omkull. ■ Det framkallar svår abstinens i form av diarréer, darrningar, illamående, svettningar, influensaliknande symptom, depression och förhöjd ångest Ett oväntat fel uppstod. Vänligen försök igen. Logga i

Amfetamin - Drugsmar

Är överdos av D-vitamin skadligt? 14 mars, 2015 av Annika Dahlqvist 53 kommentarer. SVT.se: Även höga D-vitaminnivåer kan vara skadliga. Enligt denna studie så tycks det bäst att ligga på en blodkoncentration mellan 50 och 100 nmol/l Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta Amfetamin är det preparat som de flesta intravenösa missbrukarna i Sverige använder. Smutsmiss. När det står i tidningen att han hittades död med sprutan i armvecket, är det vanligtvis inte någon överdos på något av ovanstående sätt som inträffat. När något sprutas in i blodet riskerar man att råka ut för en chock

Overdos.se - Om överdosering, symptom och vår

Amfetamin, som många andra droger, kan detekteras med ett hårfollikelläkemedelstest i upp till 90 dagar. Undvik överdosering av amfetamin. En anledning till att det är viktigt att veta hur länge amfetamin kvarstår i ditt system är på grund av risken för överdosering. Här är några av symtomen på en eventuell överdos av amfetamin Amfetamin äts / berusas, injiceras i venerna eller snusas genom näsan slemhinna. Det fungerar 4 - 12 timmar efter intag. Substansen utlöser en hög grad av spänning, förbättrad humör, ökat självförtroende, undertryckande av somnolens och aptit och ökad motorisk och intellektuell aktivitet, som visar sig som agitation, rastlöshet och vandrande tankar Svar från memphis i ämnet Amfetamin för oss med negativa symtom? jag såg en tjej häromdagen som hade bara ben fast det var för kallt och hon såg suspekt ut under en dubbel luva. såg att hon hade anmärkningsvärd hudfärg (orange) och tänkte, det kanske är nåt i tjacket Amfetamin. Under 1950 och 1960, var amfetamin ofta som föreskrivs för tillstånd såsom trötthet, fetma och mild depression. sådan användning har upphört på grund av att läkemedel är mycket beroendeframkallande, och nu anses kontrollerade ämnen Symptom vid en Imovane överdos. Du blir onormalt dåsig, känner dig onormalt trött och mindre alert; Du hamnar i ett förvirrat tillstånd; Du drabbas av ett sjukligt sömntillstånd, så kallad letargi; Du kan drabbas av hallucinationer och upprördhet som efterföljs av (i svåra fall av överdos) medvetslöshet

Video: Intoxikation och missbruk - Kokain - Internetmedici

bl.a. behandlingserfarenhet, men också specifika komplikationer såsom överdos och deli-rium tremens. Dessutom innehåller ASI frågor om psykiatriska symptom inklusive exem-pelvis självmordsförsök, kroppslig ohälsa inklusive blodsmitta, arbete och försörjning, kriminalitet samt sociala och familjeförhållanden Symtomen domineras av kräkningar, buksmärta och diarré som kan vara blodtillblandad. Vid lindrig-måttlig intoxikation stannar symtomen vid detta. I svåra fall kan metabol acidos, medvetandesänkning, kramper, cirkulatorisk chock och ibland leverpåverkan uppträda efter ett fritt intervall [1, 2] Preliminära siffror från Apotekens Service visar att både försäljningen och användningen av paracetamol inklusive kombinationer steg något under 2011, jämfört med 2010. Försäljningen steg med 1,3 miljoner kronor till 834,5 miljoner kronor och antalet dagliga definierade dygnsdoser, DDD steg med 1,5 procent till 170,1 miljoner DDD. Under tidsperioden 2000- 2010 fördubblades antalet.

 • Status hjärta.
 • Bingolotto vår miljonen.
 • Batavus genova e go.
 • Hopfällbart badkar.
 • The picture of dorian gray.
 • Söta dockor.
 • Holbox island puerto morelos.
 • Koppla hei fördelare.
 • Träna mage efter kejsarsnitt.
 • Jennifer rostock mikrofon.
 • Uppkörning mc jönköping.
 • De kallar mig för langare.
 • Vad är krackning och varför görs det.
 • Flip clock mac download.
 • Svansele vildmarkscenter till salu.
 • Anglicism synonym.
 • Unibet jobb malta.
 • Katt tyr sig till mig.
 • Rail gun.
 • Sudoku barn gratis utskrift.
 • Havsnivåhöjning skåne.
 • Hus till salu värnamo kommun.
 • Vita ballerina dam.
 • Mjuk bh.
 • Räkna på isländska.
 • Vedisk astrologi kurs.
 • Sam smith tour stockholm.
 • Öppna förskolan draken.
 • Sjöar i portugal.
 • Dorfkrug cloppenburg speisekarte.
 • Lego city gekås.
 • Aden rappare.
 • Åsa gessle.
 • Vad är likviditetsprognos.
 • Ingår i teologutbildning.
 • Myskläder plysch.
 • Farbbeutel selber machen.
 • Danzig karte.
 • Orinoco river.
 • Bokföra utlägg för kunds räkning.
 • Gta v download.