Home

Konsekvensetik djurförsök

Djurförsök är tillåtet enligt både svensk lag och EU-lagstiftning. Det finns till och med krav på att utföra djurförsök för att testa kemikalier, läkemedel och nya behandlingsmetoder. Men redan 1978 fastslog riksdagen att djurförsök är ett etiskt problem och att djurförsöken därför bör begränsas Djurförsök.info är en gemensam webbplats för en rad universitet och statliga institutioner. På webbsidan sätts forskningen i sitt sammanhang och förklarar när och varför djurförsöken behövs. På så sätt vill de bidra till att ge en nyanserad bild av djurförsökens betydelse för medicinsk forskning och för samhället

(Djurförsök F. u., Forska utan Djurförsök, 2012) Det har även bevisats att djur kan känna smärta, de flesta ryggradsdjur, även fiskar har en förmåga att uppleva smärta och annat lidande. Men när det kommer till de ryggradslösa djuren (till exempel kräftdjur, insekter, musslor, maneter och maskar) har än så länge inte särskilt mycket forskning gjorts Djurförsök ska prövas av en regional djurförsöksetisk nämnd. Försöket får inte påbörjas innan nämnden har godkänt det. I princip ska värdet av försöket vara större än det lidande djuren kan utsättas för, och det ska inte finnas något tillräckligt bra alternativ till att använda djur Djurförsök.info är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet Ansvarig för webbplatsen: Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare ämnesrådet för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet Kontakt: Skicka e-post till redaktionen Skicka e-post till redaktione

Djurförsök Religion SO-rumme

Djuretik Etik och moral Religion SO-rumme

Konsekvensetik. 2015-03-04 Konsekvensetik hi. att döda ett djur eller inte så får man både positiva och negativa effekter av det. En konsekvens som man får av djurförsök är att med hjälp av forskare framställa ofarliga mediciner som kan leda till god hälsa för människan Djurförsök - en nödvändig metod Djurförsök är en förutsättning för läkemedelsutveckling med den kunskap vi har idag. De är nödvändiga för att vi ska kunna se hur en substans påverkar en hel kropp och studera det komplexa samspel som uppstår mellan celler i en levande organism.. Användningen av djur i försök innebär ett stort ansvar

Djurförsök utifrån ett etiskt perspekti

Etiskt godkännande av djurförsök - Jordbruksverke

 1. Djurförsök rätt eller fel? Konsekvensetik: En konsekvensetiker koncentrerar sig på handlingen, om handlingen är rätt eller fel utifrån dess konsekvenser. Man tänker även på effekterna som handlingen har på omgivningen och avgör sedan om handlingen är rätt eller orätt
 2. Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar
 3. konsekvensetik: Att det intressanta är att göra en samlad bedömning av konsekvenserna. Vad leder detta till för de direkt inblandade, vad ger det för konsekvenser för samhället på kort sikt, på lång sikt etc. Även saker med delvis goda konsekvenesr kan ju ha så många bra konsekvenser att dessa överväger
 4. Djurförsök framställs alltså av djurförsöksforskare som vore de naturlagar, som att solen går upp i öst och ner i väst. Men så är det förstås inte. Det handlar, precis som framgår i reportaget i av Gunnel Åhlander i förra numret av Universitetsläraren, om många faktorer: bekvämlighet, prestige, finansiering och slentrianmässighet hos forskare och politiker
 5. På djurförsök.info finns en mängd beskrivningar av hur djurförsök går till, syftet med forskningen, vilka djur som används och vilka resultat som djurförsöken har lett till. 1 . Under Djuren kan du söka i materialet efter ett exempel på ett forskningsprojekt där forskare har använt djur
 6. Forska Utan Djurförsök arbetar för att ersätta djurförsök med moderna djurfria metoder. För både människors och djurs bästa. Vår verksamhet är helt beroende av gåvor från allmänheten. Pg 90 70 90-5
 7. Forskarnas resultat av djurförsök gör att vi kan leva vidare även om vi har råkat ut för en sjukdom. Eftersom det är vår plikt att bevara liv så uppfyller forskarna detta genom att rädda människors liv. ← Konsekvensetik Djurförsök- rätt eller fel Jämförelse.

Konsekvensetik och pliktetik är två olika etiker som skiljer sig åt. Konsekvensetik är en etik där en handling avgörs vara rätt eller fel beroende på den blivande konsekvensen medans pliktetik är en etik där själva handlingen avgör om det är rätt eller fel, man ska följa det som plikten säger är rätt Ansökan om etiskt godkännande av djurförsök. Du som ska göra försök med levande däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och i många fall även med embryon ska ansöka om etiskt godkännande. Du ansöker direkt här i e-tjänsten och du kan även göra en ändringsansökan (tilläggsansökan)

Förhållningssätt Djurförsök

Enligt konsekvensetiken borde det rätta vara att hitta en metod som helt kan ersätta djurförsök men samtidigt ge oss samma framgång som djurförsöken gör idag. Enligt avsiktsetiken är en handling alltid rätt om avsikten är god De fem stora religionerna har alla etiska uttryck. De tre abrahamitiska religionerna har stora likheter medan buddhismen och hinduismen skiljer sig åt på ett mycket tydligt vis Konsekvensetiken. En konsekvensetiker borde vid första anblick givetvis ta erbjudandet att döda en rebell för att rädda fler. Vanligtvis blir det sämre konsekvenser om fler dör än nödvändigt. Så resonerar också de flesta utilitarister som anser att man ska välja den handling som medför mest lycka för största möjliga antal

Konsekvensetik. Det som avgör vad som är rätt och fel ur ett konsekvensetiskt perspektiv är vad resultatet av en handling blev. Svagheten med det är att det kan vara svårt att förutse konsekvenserna i förväg. En analysmodell som är en del av konsekvensetiken är Utilitarismen Från djurförsök har rapporterats att blodceller under vissa betingelser kan utvecklas från neurala stamceller, och att neurala stamceller kan utvecklas från benmärgsstamceller. Man har även påvisat att det finns neurala stamceller i hjärnan på vuxna, vilket var en närmast sensationell upptäckt, eftersom det utmanar den gamla sanningen att hjärnan saknar möjlighet att reparera. (B. Forsman, Djurförsök, Forskningsetik, politik, epistemologi, Almqvist & Wiksell International, 1992, s. 72.) De som argumenterar för förbud mot djurförsök brukar ofta använda sig av utilitaristiska argument eller av rättighetsargument. Pliktetik eller konsekvensetik undergrupper: konsekvensetik, deontologisk etik och dygdetik. (13). Konsekvensetik Enligt konsekvensetiken avgörs moralen i en handling av vilka konsekvenser handlingen får, moralen är då en följd av konsekvenserna. En gren av konsekvensetiken är utilitarismen som kommer från latin och betyder nytta Djurförsök där man testar schampo, parfym, tvål osv tycker jag att vi kan dra er på. Man borde veta om en tvål kan utlösa allergier om de har saker i tvålen som folk kan vara allergiska mot. De borde absolut vara tuffare krav på djurförsök imm skönhetsbranschen

Djurförsök Fakta om djurförsök i forsknin

Man måste få fram medicin och då kan man använda djurförsök. Men man kan även frivilligt anmäla sig så att man kan testa medicinen på människor, vilket kan vara bra för att djuren sk aha samma rätt som människor. Ja enligt konsekvensetiken Konsekvensetik handlar om konsekvenserna, Man måste få fram medicin och då kan man använda djurförsök. Men man kan även frivilligt anmäla sig så att man kan testa medicinen på människor, vilket kan vara bra för att djuren sk aha samma rätt som människor konsekvensetik!! exempel på etiska frågeställningar!! abortfrågan! dödshjälp! IVF! rätten att döda! djurförsök! organdonation!!! Frågeställning:! Vad handlar ert etiska problem om? Lär er grundläggande fakta om ämnet. ( t ex lagstiftning)! Fördelar, nackdelar och olika perspektiv! Var källkritisk!!!!! Redovisning:! Muntlig. Inom konsekvensetiken är konsekvenserna våra riktlinjer för att finna vad som är etiskt och moraliskt rätt, här är inget förbestämt och svaren är ofta subjektiva. Men jag anser att konsekvensetiken är väldigt användbar eftersom etiska frågor ofta är komplexa utan bestämda svar

Etikprövningsmyndigheten värnar människan i forskning. Här finns information om hur du ansöker om etikprövning och varför etikprövnings behövs Konsekvensetik exempel. Att bedöma om en handling är moralisk rätt eller fel är vad konsekvensetik främst handlar om. Något som konsekvensetiker till exempel utilitarister menar är att en handling är rätt om och endast om den leder till maximal mängd av det goda i världen I konsekvensetiken (även kallad nyttoetik eller utilitarism) avgör konsekvenserna av en handling om det är. Etik, Moral och etiska dilemman Etik och moral Det finns ett filosofiskt område som handlar om hur vi agerar i olika dilemman - etiken 5 Det finns dygder (och laster) som är knutna till vissa roller Ex: En bra bilmekaniker är skicklig, noggrann och ärlig En god lärare är kunnig, välartikulerad och tålmodig En god student är , En bra mamma är , En bra chef är , osv. De dygder (och laster) som förknippas me *Konsekvensetik *Sinnelagsetik *Situationsteknik *Dygdetik De tre på slutet är lite svårare och tar lite mer tid att utforska. När ni har undersökt problemet genom de etiska modellerna ska ni själva ta ställning kring problemet, vilken etisk modell ni hade använt och varför. Välj bland följande frågeställningar: Är det rätt att.

Här nere finns 10 etiska dilemman. Läs igenom varje dilemma. Fundera vad du skulle göra, kom ihåg att skriva varför du skulle agera på ett visst sätt, alltså motivera hur du funderar Du kan välja att fördjupa dig i är t ex: abort, svart arbetskraft, djurförsök, dödsstraff, prostitution, vegan/köttätande, genmanipulation (människor eller matprodukter) Du ska använda dig av etiska begrepp/modeller (ex konsekvensetik) i din redovisning Som personligt ombud ställs man många gånger inför svårigheter att hantera etiska dilemman på rätt sätt. Det kan handla om situationer som uppstår eller etiska frågeställningar då eget omdöme och moraliska uppfattningar kan avgöra hur ett personligt ombud agerar A. Konsekvensetik: (kallas även effektetik eller resultatetik) När man väljer mellan två olika handlingar ska man välja den handling som får de bästa följderna, även om den handlingen inte verkar vara helt god. B. Pliktetik (kallas även regeletik) En handling anses vara rätt därför att den följer en moralisk regel

Konsekvensetik Filosofiblogge

Djurförsök är något onaturligt som bara människor gör och det är hemskt mot offren. Därför anser antidjurförsökister att det bör förbjudas. 4. Plikt och konsekvensetik är de två olika sätten at tänka när man står inför ett val. Pliktetiskt ska man resonera kring vad lagarna säger och till vem ens plikt ligger Här är fyra etiska dilemman inom den medicinska vården. Bläddra fram bland bilderna

Lagar & regler Djurförsök

Jag läser en kurs som heter Etik och livsfrågor, och har fråga som lyder Vad innebär ett etiskt dilemma? samt formulera konsekvensetik!! exempel på etiska frågeställningar!! abortfrågan! dödshjälp! IVF! rätten att döda! djurförsök! organdonation!!! Frågeställning:! Vad handlar ert etiska problem om? Lär er grundläggande fakta om ämnet. ( t ex lagstiftning)! Fördelar, nackdelar och olika perspektiv! Var källkritisk!!!!! Redovisning:! Muntlig Start studying etik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Förslag på ämnen du kan välja att fördjupa dig i är t ex: abort, djurförsök, dödsstraff, vegan/köttätande(utifrån ett hållbarhetsperspektiv), genmanipulation (människor eller matprodukter), civil olydnad och dödshjälp. Vill du skriva om ett annat ämne så kan du diskutera det med mig

Konsekvensetik Djurförsök

Nej, enligt konsekvensetiken Om jag och fuskaren är vänner kan vänskapen förstöras för att jag talade om för läraren om att hen fuskade. Hen kanske då får stora problem där hemma djurförsök? Vilka risker bör vi få lov att utsätta forskningsdeltagare för? Etc.) • Konsekvensetik: endast handlingens (förväntade) konsekvenser avgör om den är rätt eller fel • Pliktetik: vissa handlingar är i sig själva tillåtna Jag bryr mig inte om hur och vad folk äter, men att höra på alla dessa orsaker till varför vissa personer är vegetarianer får mig att reagera på ämnet och får mig att skriva den här.

Etiska modeller problem. Etiska modeller - Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar Etiska resonemangsmodeller. Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika Etiska problem ETISKT DILEMMA. Ni ska nu välja ett etiskt dilemma att skriva om. Etiskt dilemma innebär att du tvingas ta ställning i en svår fråga där det inte finns några självklara rätt eller fel *00005516cam 12201405 a 4500 *00140309 *00520150828182629.0 *008150617s2015 sw |||| 00| 0|swe c *020 $a9789144088495 *035 $a(BOKR)9789144088495 *035 $a(SE-LIBR.

Djurförsök? 10 ETIK OCH MORAL. När vi får ökad insikt om vår frihet att själva bestämma över vårt liv ökar även vår känsla av moraliskt ansvar. 11 ETISKT PROBLEM. När Scotts berömda expedition till Sydpolen råkade ut för en olycka, fanns det bara en chans för de överlevande och det var att omedelbart nå kusten Ja, enligt konsekvensetiken: I fall man inte låter de som inte samlat ihop pengar följa med kan de bli missnöjda över beslutet och bestämmer sig för att sluta vara med i laget (eller vad det nu är). Lagsämjan kan försämras eftersom flera av medlemmarna kan bli missnöjda över ett sådant beslut 1 & 2. Jag tycker att det är fel med djurförsök i vissa fall. Om man försöker framställa mediciner till livshotande sjukdomar så är det okej men aldrig om man ska prova smink, djur har ju inte samma hud som oss människor och därför så kan man inte testa hudprodukter på djur Start studying GMO och etik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools pliktetik, konsekvensetik, gumentation utifrån etiska modeller, • Dödshjälp och eutanasi - ska en person kunn Pliktetik.Pliktetiken menar Dödshjälp där en person lider extremt mycket skulle då inte vara okej enligt pliktetikerna, det skulle inte heller vara rätt att. Din förmåga att resonera och föra resonemang kring vardagliga moraliska dilemman, utifrån etiska modeller, till.

Djurförsök

Funny pictures, backgrounds for your dekstop, diagrams and illustrated instructions - answers to your questions in the form of images. Search by image and phot Avancerad sökning: Google på: English Annonsera med Google Allt om Google Google.com in Englis Catch up on your love interest in these high-quality, full-screen photo Ex. GUs djurförsök på hundar, var mycket förkastligt men att göra djurförsök på gnagare ansågs inte lika Bara relevant pga följderna, konsekvensetik. Fördelningsindifferent, hur nyttan fördelas är i sig irrelevant. Å andra sidan: en given fördelning är aldrig helig. Totala nyttoaspekter går före individuella.

I en renodlad konsekvensetik av den klassiska utilitarismens modell häv- das att man söker andra värden som till exempel hälsa, kunskap eller vänskap, därför att de ger en mer grundläggande upplevelse av lycka. Varje djurförsök skall godkännas i en djurförsöksetisk nämnd Man har djurförsök för en anledning och det är att man ska se till så att mediciner tex fungerar och inte är dåliga för människan. Skillnaden är att konsekvensetik säger vilka konsekvenser som kan komma utifrån olika handlingar som man gör

Att utföra djurförsök på ett djur får djuret att lida, vilket ett djur aldrig skulle välja att göra det. Djuren borde ha samma rättigheter som en människa, när det gäller frihet. Men jag kan förstå om man tycker att djurförsök är rätt, , enligt konsekvensetiken 1. välja ETT av följande ämnen: dödsstraff, abort, användande av päls, djurförsök, dödshjälp. 2. Samla argument för och emot ditt valda ämnen. Sök på nätet, prata tex med kompisar, föräldrar eller andra som du känner. 3. Du ska sedan själv fundera över om du är för eller emot så du kan ta ställning! 4 Etik var från början en grekisk begrepp som kom från de grekiska filosoferna som pratade vad som var sedligt, vad som var rätt och fel utifrån olika teoretiska teorier. Varför kan inte Alex slå flickor eller varför kan vi inte byta ut Dennis till någon annan från fotbollsmatchen? Vilka handlingar är moralisk rätt och moralisk [ Gentekniknämnden. Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Tel: 08-08-546 44 081 E-post: genteknik@genteknik.s

Argument Forska Utan Djurförsök

Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik saveSave etiska modeller For Later. 812 views. 0Up votes, mark as useful. Frenklat kan man sga att pliktetiken lyder under fljande. grundsats: Handla alltid enligt ett motto du kan upphja till allmn lag där!även!konsekvensetiken,!eller!med!andra!ord!ett!konsekventialistiskt!perspektiv,! används. Det innebär! att olika! alternativpresenteras!och avseende fästs vid det! alternativ!somger!de!bästa!följderna.4!! 1.5 Materialoch'forskningsläge' Det!finns!relativt!lite!forskning!på!området,detär!tydligtattdetär!ett ämne!sominte

Djurförsök Djurens Rät

7 inlägg har publicerats av oloeri och Katja under November 201 Förslag på ämnen du kan välja att fördjupa dig i är t ex: abort, djurförsök, dödsstraff, vegan/köttätande(utifrån ett hållbarhetsperspektiv), genmanipulation (människor eller matprodukter), Du ska använda dig av etisk begrepp/modeller (ex konsekvensetik) i din redovisning

Visar inlägg från mars, 2016 Visa alla. Inläg konsekvensetik, principilism (de fyra vårdetiska principerna), och yrkesetiska riktlinjer. Det blir även - Etiska aspekter på t ex hälso-rådgivning, genterapi, djurförsök, tvångsvård. Osv. KI, Lime, Att utvecklas till tandläkare 2, VT 201 Utvecklingen när det gäller organ-transplantation tillhör den moderna me-dicinens största framsteg, och de nya metoderna har räddat många liv Det finns då minst två huvudspår att utgå ifrån, pliktetik och konsekvensetik. Pliktetiken anger grundläggande handlingsregler, som Immanuel Kants uppmaning om att handla på ett sätt som kan bli en allmän lag, och formulerar spärrar mot sådant som inte får ske konsekvensetiken: Nej du ska inte tala om det för läraren annars kan det leda till att du får stora konsekvenser efter skolan. Det kan vara så att personen kommer på att du har berättar för en lärare och bestämmer sig för att själv eller i grupp gå emot dig och skada dig fysiskt eller psykiskt

Djurförsöksetisk nämnd Djurförsök

I en del av den forskning som Vetenskapsrådet finansierar ingår djurförsök som en av metoderna för att svara på forskningsfrågan. konsekvensetik och sinneslagsetik). I den här videon får du en grundkurs i etik och moral! Vi kommer att gå igenom de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinneslagsetik vmc 50/vmc 65/vmc 85/vmc 101/vmc 106/vmc 110/vmc 150/vmc 148 13 = Konsekvensetik, med exempel 14 = Sinnelagsetik, med exempel 15 = Varianter av österländsk religion i nutid,Hare Krishna och Bhagwanrörelsen 16 = Konflikten mellan meditation och mindfulness i skolan och kristendomens fördömande av den 17 = ID (Intelligent design) mot evolutionsteorin, ett sätt att smyga in Gud i skolundervisninge Djurförsök, i former som förutsätts vara etiskt försvarbara, kan visserligen ge kunskap om vissa effekter, men därutöver måste implantation genomfö­ras med mänskliga blastem för att kunskap skall kunna vinnas om hur tekni­ken fungerar på människa Image Pliktetik, Konsekvensetik & Sinnelagsetik | Frågor Och Svar image. Image 3. Försvar Av Pliktetik. image. Image Kap 6 Pliktetik - Sammanfattning Etikboken - - StuDocu. image. Image Instuderingsfrågor Till Sa14 Inför Filosofiprovet Den 13 Mars. image. Image Instuderingsfrågor I Sp13a, Etik Vt 16

Utvecklingen när det gäller organtransplantation tillhör den moderna medicinens största framsteg, och de nya metoderna har räddat många liv. Bristen på organ är ett problem, i Sverige och annorstädes, och en viktig fråga är hur man ska kunna öka tillgången på organ på ett etiskt försvarbart sätt. Som många andra nya biomedicinska landvinningar och möjligheter [ Människan är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt använda henne som ett medel. Denna människosyn brukar beskrivas som att människan är en person, vilket innebär att varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet.

Ett specialfall - sjukdomsmodellen. En sjukdomsmodell är ett system eller en organism där man studera den eller de mutationer (genetiska förändringarna) som är kopplade till en viss sjukdom hos människa. Organismen har den mutation eller sjukdom som man är intresserad av. Sjukdomsmodellen kan vara cellkulturer som odlas i en petriskål eller försöksdjur som möss, bananflugor eller. Många är emot djurförsök när det handlar om kosmetiska försök, medan man tycker att medicinsk forskning på djur är ok. Konsekvensetik - innebär att varje mänsklig handling bör bedömas utifrån konsekvenserna. Svårigheterna med konsekvensetiken är flera En utredande text där eleven med hjälp av dygdetik, konsekvensetik och regeletik utreder huruvida människans användning av djur i form av exempelvis djurtester och slakt är rätt eller fel. En utredande text med fokus på djurförsök,. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

 • Jva lingen shop stehtisch.
 • Tillbaka till vintergatan säsong 1.
 • Söka i messenger chat.
 • Hdmi usb splitter.
 • Akustisk enhet.
 • Java class types.
 • Gravid vecka 7 symtom försvunnit.
 • Dawanda shop umsatz.
 • Skid row los angeles 2017.
 • Samling regering sverige 1939.
 • Punks kleidung.
 • Dip your car sweden.
 • Radiusfraktur bilder.
 • Djur på stranden.
 • Stora skuggan karta.
 • Svansele vildmarkscenter till salu.
 • Kameraladdare sony.
 • Penn havsfiskerulle.
 • Blanda med cointreau.
 • Kylskåp lådor.
 • Svenskt medborgarskap test.
 • David batra helsingborg 2018.
 • Köpa åsna.
 • Fest på 30 minuter.
 • Pm och vänner tabberas.
 • Michelin primacy 3 215/55 r16.
 • Office depot.
 • Bonde söker fru jennifer killar.
 • Nordfront.
 • Sifferballonger butik.
 • Sala brand.
 • Sopsortering nyköping.
 • Kontrollplan småhus.
 • Låg övervåning attika.
 • Liten kristall stjärna.
 • Förrådsdörr 7x20.
 • Skam säsong 2 avsnitt 8.
 • Konsumentverket beräkningar.
 • Munvinkelragader gravid.
 • Bästa mongoliska buffén stockholm.
 • Skam säsong 2 avsnitt 8.