Home

Tranor flyttning

Tranorna som stannar till vid Hornborgasjön på sin färd norrut är ett populärt vårtecken. Men just nu är det tvärtom. Tusentals tranor på väg söderut är en säker signal om att hösten. Trana (Grus grus) är en fågel i familjen tranor (Gruidae) i ordningen tran- och rallfåglar (Gruiformes). Tranan är en stor långbent och långhalsad flyttfågel som häckar från Skandinavien och Östeuropa österut till norra Kina och östra Ryssland.På väg till sina häckningsplatser på våren uppsöker den specifikt utvalda lekplatser där den genomför en spektakulär parningsdans Flyger under flyttning i V-formation, och skiljer sig då från flygande gäss och svanar på de utsträckta benen som når långt utanför stjärten. Förväxlingsrisk: i antal och det nuvarande beståndet av tranor är runt 20.000 till 25.000 hackande par. År 2005 räknades 49.000 tranor in under en höstinventering Flyttning: De tranor som häckar i Sverige flyttar till övervintringsområden i sydvästra Spanien bl a Extramadura där 60 000 tranor övervintrar årligen. De återvänder till Sverige i slutet av mars och början av april och Hornborgasjön i Västergötland är landets viktigaste rastlokal med ca 10 000 tranor Svenska tranarbetsgruppen, Tranemo, Västra Götaland, Sverige. Tranan (Grus grus) - en presentation Grus grus - vår tranan Den euroasiatiska tranan, vår trana, Grus grus, är en av 15 arter tranor. Den blir cirka 1,20 m hög och väger mellan 4 och 6 kilo

Hösten är här - tranorna flyttar SVT Nyhete

Flyttfågel kallas en fågelart som företar årsvisa förflyttningar, så kallad migration, mellan olika uppehållsområden.En art som däremot inte flyttar kallas stannfågel.En majoritet av världens alla fågelarter är flyttfåglar. De arter som varken beter sig som typiska flyttfåglar eller stannfåglar kallas partiella flyttfågla Svenska tranarbetsgruppen, Tranemo, V stra G taland, Sverig

Där går de och äter upp sig inför höstens flyttning. Nu sedan ett antal åt har, vi i Skåne, inte behövt åka ända upp till Västergötland för att se på trandans. I Vattenrikets södra del vid ett ställe som heter Pulken, har en del tranor börjat samlas När flyttningen är som mest intensiv brukar man räkna in 8-10.000 individer samtidigt. Vid Pulken äter de och vilar inför nästa etapp. Vissa tranor flyttar ända till Lappland, men ett tiotal par häckar i Vattenriket. De brukar vara först på plats

Flyttning. Efter en lång period av födointag och upplagring av näring i vävnaderna strävar tranan efter att göra flyttningen i långa etapper till nästa gynnsamma rastplats. Normalt gör tranorna 3-6 stopp på vägen ner mot Spanien, men det finns exempel på att tranor flugit från Mecklenburg Familj: Tranor - Gruidae; Allmänna kännetecken: En stor grå fågel med långa ben och lång hals. Kan förväxlas med gråhäger men halsen är utsträckt. På marken är de bästa kännetecknen yviga tertialer (inre vingtäckare), som bildar en burrig stjärt. Storlek: Längd 96-119 cm, vingbredd 180-222 cm, vikt 4,1-6 kg Tranor. Tranorna är starkt förknippade med våren i vårt område då de kommer i tusental, men även under hösten finns tranor vid Hornborgasjön. Mer om Tranor Gömsle - tranor 2021. 10 saker du inte visste om tranan. Mer information. Magasin - Visit Hornborgasjön.

Tranor som under flyttningen övernattar i stora mängder vid våtmarker kan ställa till med stora skador på närliggande åkrar. Nu har Lovisa Nilsson från SLU studerat hur tranorna rör sig och var de väljer att söka föda Facebook Twitter Under hösten lämnar miljontals fåglar vårt land för en farofylld färd söderut och för flera fåglar inleddes höstsäsongens långa flyttning redan i början av sommaren. - De första fåglarna flyttar.. Kass Humor - Trana SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/4lOWM55CT050Ax9o3x5ztq?si=K6Jof8OwRrSO0xJaefgTBw FACEBOOK: http://www.facebook.com/KassHumor INST.. Rekordmånga tranor dansar in våren vid sjön Pulken i år. Även tranparadiset vid Hornborgasjön ser ut att gå mot en ny toppnotering

Trana flyttning. Vi erbjuder er en stor fotosamling av naturbilder, som skaffades av riktiga naturälskare. Tack vare teknologi som användes i fotoapparater Nikon och Canon, kunde man föreviga både bilder och ljud som kan betraktas av alla som besöker vår webbsida Tranor som under flyttningen övernattar i stora mängder vid våtmarker kan ställa till med stora skador på närliggande åkrar. Lovisa Nilsson från SLU har studerat hur tranorna rör sig och var de väljer att söka föda. I sin avhandling visar hon var och när grödor löper störst risk att skadas och ger förslag på åtgärder som kan minska konflikterna mellan naturvård och jordbruk När tranor är på flyttning sker det så gott som alltid i flock. Flockarna är ofta stora, men trots det hör man i regel bara enstaka ljud från flocken. Det är först när de hittar termik, det vill säga uppåtgående solvärmd luft, som alla verkar ropa i näbb på varandra

Trana - Wikipedi

Tranor: Vetenskapligt namn Under häckningstiden lever tranorna parvis, men på vintern och under flyttningarna uppträder de i flockar. Deras föda hämtas både från växt- och djurriket. De är skygga men livliga fåglar, som inte blott under parningstiden,. Subject: [Strack] 23.9 - kraftig flyttning av tranor p g r i Finland From : Barbro Andersson, Aland Isles, Finland < doda@aland.net > Date : Sun, 23 Sep 2001 13:08:23 +030 Tranornas flyttvägar. Tranor flyttar från Sverige mellan augusti och oktober längs två olika flyttvägar.Den ena går över Tyskland och Frankrike till södra Spanien (Estremadura), medan den andra flyttvägen går över Östeuropa och Italien till Tunisien Tranornas flyttning är en kombination av yttre och inre faktorer En kväll på Hjälstaviken när solen gått ner, kommer tusentals tranor flygande för att slå sig ner för natten

Trana - fageln.s

 1. Tranor är storvuxna, 1,0-1,2 m höga, våtmarksfåglar med långa ben och lång hals. Fjäderdräkten är gråaktig med anstrykning av rostbrunt på ryggen, huvudet och halsens översida är svarta, utom ett vitt parti som sträcker från ögat och nedåt. Den nakna huden på bakhjässan är röd, men omfånget varierar
 2. Ännu ett vårtecken rapporteras i landet. Årets första trana siktades på söndagen vid Hornborgasjön, vilket är ovanligt tidigt. Det är troligen den första tranan i år som gjort den.
 3. Under vårens flyttning norrut passerar cirka 70 000 tranor området. Under hösten när sträcket går söderut är de ännu fler eftersom de förökat sig under sommaren
 4. Det var en härlig afton, en sådan afton, då naturvännen hellre går till skogen än till sängen. Storspofvarnes skarpa hvissling ljöd oupphörligt från en närbelägen sumpig äng, horsgökens bräkande läte hördes högt uppe i rymden, och i en björkdunge vid stranden ropade göken oafbrutet sitt »kuku», medan han då och då ofredades af en ilsken, skrattande snöskata
 5. Det är också relativt få fåglar som dödas under sin flyttning. Över lag är det större risk för fåglar att drabbas om det finns vindkraftverk i områden där de häckar, övervintrar eller rastar under flyttningstiden. Rovfåglar påverkas negativt och kungsörnar kan behöva större säkerhetszone
 6. Tranor som under flyttningen övernattar i stora mängder vid våtmarker kan ställa till med stora skador på närliggande åkrar. Nu har Lovisa Nilsson från SLU studerat hur tranorna rör sig.
 7. Rovfåglar och tranor är dåligt skyddade när de koncentreras på vissa platser under flyttningen

Trana (Grus grus

Svenska tranarbetsgruppe

Tranor, kärrhök, måsar och ringmärkning Denna helg drog vårens inventeringsinsatser igång. Trana och kärrhök står nu i fokus. Denna vår blev det ingen större ansamling av tranor vid Tåkern. Förra helgen räknade vi och maxnoteringen stannade på beskedliga 1000 ex tranor i Europa under senare år, framför allt i områden tranan be-söker under flyttningen och under vintern. Det som hänt är i alla fall att tranorna ändrat sitt beteende och börjat vistas i områden där de tidigare inte vågade sig fram. Förr var tranan en vildmarksfågel som häckade på myrar ute i sko slinga som löper genom bröstbenet. Det innebär att tranor har mycket kraftiga röstresurser och att de lätt kan kännas igen på sina trumpetande läten under t.ex. flyttning och uppvaktning. Fakta om tranan i Sverige Tranan är 114-130 cm lång och grå med svartvit hals och röd hjässa Men just nu är det tvärtom. Tusentals tranor på väg söderut är en säker signal om att hösten är här, trots värmen. Fakta: Tranor Visa Flyttning: De tranor som häckar i Sverige flyttar till övervintringsområden i sydvästra Spanien bl a Extramadura där 60 000 tranor övervintrar årligen Turistinformation om Hornborgasjön och tranor Flyttningen och övervintringen för den syd- och mellansvenska tranpopulationen, som följer den västra europeiska flyttningsvägen till Frankrike och Spanien, anses vara ganska väl kartlagd nuförtiden. Många frågetecken finns emellertid fortfarande om flyttningen av den nordsvenska populationen. Några andra aktuella frågeställningar är

Flyttfågel - Wikipedi

Rovfåglar och tranor är dåligt skyddade när de koncentreras på vissa platser under flyttningen. I en ny analys har forskare för första gången identifierat alla viktiga flaskhalsar för. Flyger under flyttning i V-formation, och skiljer sig då från flygande gäss och svanar på de utsträckta benen som når långt utanför stjärten. Tranan finns väl spridd över hela Sverige.Födan består av bär, knoppar, spillsäd och andra vegetabilier men också av insekter, maskar, sniglar, grodor och möss

och tranor är dessutom stora och lättobserverade och således av intresse för den flyttning och genetik. Frågan om förekomsten av så kallade tundrasädgäss (Anser fabalis rossicus) kom tidigt i fokus och resultaten visar att tundrasädgäss är vanliga, men allmänt förbisedda, vårrastare längs norr Rovfåglar och tranor är dåligt skyddade när de koncentreras på vissa platser under flyttningen. I en ny analys har forskare för första gången identifierat alla viktiga flaskhalsar för fåglarna i Sverige och övriga Norden - och varnar för vindkraft i dessa områden.(TT) tranor i huvudsak nyttjade markerna kring Brånsjön och Skellefteå. Grågäss utgjorde 20-40 % av alla inräknade fåglar inom alla undersökningsområden utom Brånsjön där andelen var knappt 11 %. Andelen tundrasädgäss bland sädgässen var betydande (över 80%), speciellt senare på säsongen och då speciellt kring Luleå Som mest samlades 7200 tranor vid Pulken. Men i år lyser de med sin frånvaro. Årets säsong började ungefär som det brukar med ett par tranor i början på mars. Den 5 mars räknade fågelkonstnär Carl Christian Tofte, som bor vid Pulken, till 11 tranor. Fler än så har inte noterats i år. Sedan kom kylan Ännu ett vårtecken rapporteras i landet. Årets första trana siktades på söndagen vid Hornborgasjön, vilket är ovanligt tidigt

Under flyttningen rastar tranorna på några få, traditionella platsar, som ligger utspridda med en dagsresas mellanrum. Här söker tranorna framför allt föda i odlingslandskapet - spillkorn, majs och fjolårspotatis är favoriter Rovfåglar och tranor är dåligt skyddade när de koncentreras på vissa platser under flyttningen. I en ny analys har forskare för första gången identifierat alla viktiga flaskhalsar för fåglarna i Sverige och övriga Norden - och varnar för vindkraft i dessa områden Flyttning: Arten är huvudsakligen stannfågel men i september och oktober vissa år förekommer flyttningsrörelser, Häckning: Spillkråkan kräver mogen skog. Den mejslar på våren (mars-maj) ut ett stort bohål samt på hösten övernattningshål, i levande, döda och döende träd med stamdiameter i bröthöjd på minst 30 cm (asp) . 40 cm (tall) Tranor använder mossen som viloplats under flyttningen och ett antal par häckar. Havsörn rör sig frekvent i området. Ljungpipare och grönbena är vanliga. Rösjö mosse hade tidigare den största populationen orre i hela Skaraborg, men den sägs ha minskat betydligt de senaste 15 åren Karl Eriksson Gårdsägarna Torparn och Knekten. Abraham Winka: Iglabo - En gårds historia. J W A Yllander: Min dagbok året om 1889. Svältornas Fornminnesförening årsskrifte

Trana - knipan.n

 1. Stora och därmed tunga fåglar som rovfåglar, tranor och gäss behöver solljus och termikvindar vid sin flyttning. Att glidflyga på uppåtvindar är oerhört energibesparande. Rent aerodynamiskt är ett sådant flygsätt betydligt svårare för små fåglar med små vingar
 2. Dessutom är jakt ett problem i flera områden, i första hand i Pakistan och Afghanistan där tranor ofta skjuts under flyttningen. Jakten är huvudanledningen till att hela den västra populationen av snötranan - sånär som på en ensam individ - nu är helt utrotad
 3. tranor dyker upp längs båda flyttningsvägarna (västra/östra) och nordsvenska tranor i stor utsträckning flyttar över Kvarken till Finland, antog vi inom Projekt Trana i Västerbotten (Per Hansson, Simone Röper, Ulf Skyllberg) att också nordsvenska tranor kan flytta längs den östra flyttningsvägen genom Ungern till Nordafrika
 4. Rovfåglar och tranor är dåligt skyddade när de koncentreras på vissa platser under flyttningen. I en ny analys har forskare för första gången identifierat alla viktiga flaskhalsar för fåglarna Några sådana platser, som Falsterbo i Skåne och Ottenby på Öland, är välkända men andra är ganska obekanta - trots många flyttande rovfåglar
 5. Några fakta om tranan.En trana med upplyftad fot och en gräshoppa i näbben ingår i släkten Grills vapen, dels iskölden och dels som hjälmprydnad. Några andra släkter har också en trana i sitt vapen,exempelvis Tranefelt och von Hofsten (där tranan har en sten i den upplyfta foten).Den euroasiatiska tranan (Grus grus) häckar under somrarna framför allt i Sverige, Finlandoch Ryssland.
 6. I Hornborgasjön finns det fler fåglar än tranor. Här har närmare 300 fågelarter setts. Välkommen till en av landets främsta fågelsjöar - hem åt svarthalsade doppingar och svarttärnor. Plötsliga vingslag syns över Hornborgasjön. En ung havsörn sveper över den blanka vattenytan och skapar oreda bland gässen och änderna
 7. Tranor (Gruidae) är en familj inom ordningen tran- och rallfåglar med stora, långbenta och långhalsade fåglar.. Utseende och läte. De fullvuxna fåglarna blir mellan 90 och 175 centimeter mellan näbbspets och stjärtspets. De utmärks genom sina långa, trubbiga vingar, kraftiga kropp och långa hals

Trana - Biosfärområde Kristianstads Vattenrik

 1. I de inre av de båda vikarna finns några av de största betade havsstrandängarna i Mellansverige. Ledskärsområdet är en mycket viktig rastlokal för änder, gäss, svanar, vadare och tranor. Under flyttningen rastar tidvis upp till 10 000 våtmarksfåglar. Häckfågelfaunan är en av de artrikaste i landet
 2. Tranor i hundratal i oskördat korn. Foto: Gunnar Glöersen Att tranorna blir allt fler för varje år lär ingen ha missat. Förr var de ovanliga och man såg mest tranor under vår och höst flytten. Så är det inte längre. De har blivit ett gigantiskt problem för lantbruket. När jag 1992 flyttade hem till Värmland [
 3. Hej! I morse kl 07.00 - 08.20 kom det 2540 tranor fr n vernattning p krar p S derfj rden, en halv timme senare s g jag tranflockar komma fr n nordv st (fr n Sverige kanske?) och det fortsatte till kvart f re elva, totalt 1310 tranor str ckte l ngt borta i v st mot syd-sydost och en del av dem ca 360 f glar f ll p krar fr n syd allts de hade redan passerat S derfj rden i v st
 4. Fåglarnas flyttning har fascinerat människor i alla tider. Denna fascination var också en av anledningarna till att fåglar började ringmärkas och länge var ringmärkning forskarnas främsta hjälpmedel för att lära sig om fåglars olika flyttstrategier. Senare har forskarna tagit i bruk åtskilliga tekniska hjälpmedel såsom radar och satellitsändare med GPS-funktioner
 5. Många fåglar är beroende av uppvindar, s.k. termik, för sin flyttning. Stora koncentrationer av termikflyttande rovfåglar, tranor och storkar uppstår därför vid platser i landskapet där vägen över havspassager är den kortaste möjliga
 6. fortsätta flyttningen norrut. Häckande tranor. Syftet har varit att i första hand bestämma. antal häckande och revirhävdande par. De häckande tranorna inbjuder också till. flera intressanta frågeställningar. Egna. undersökningar vid Hornborgasjön har. visat att det krävs tre till fyra häckande
 7. Under hösten kommer flockar med säd-, grå- och kanadagås till sjöängen. Då kan du också se tranor som samlas inför flyttningen. Vintertid uppehåller sig ofta duvhök och varfågel vid Angarn. Havsörn ses också regelbundet. Restaurering gav nytt liv

Trana, Grus grus - Fåglar - NatureGat

 1. dre skogar i lågland och kustland
 2. Hussvala - Google Nyheter. 1 okt 2020 Avföring får denna landfågel att stanna på ön - Vetenskapsradion Nyheter - Sveriges Radio; 24 jan 2020 Byar tappar fåglarna när husen moderniseras - forskning.s
 3. Tranor. I flera veckor har vi haft besök av tranor. Där veten är avtröskad kan jag tänka mig att de hittar gott om grodor och annat smått och gott. Tyvärr kommer jag inte närmre med kameran för då flyger de. Det är roligt att de vill vara här och de är många
 4. ««Till ettan «« Till nyhetsarkivet [ 020320 ] Tranorna har anlänt I år kom dom första tranorna flygande från söder rekordtidigt på säsongen, över 400 tranor har nu landat vid Hornborgasjön för att rasta, äta och dansa en tid innan de flyger vidare norrut
 5. På lite höjd kom en liten grupp tranor, som vanligt livligt diskuterande Sista 3 veckorna har det sträckt tusentals tranor förbi på sin flyttning söderut. Korna betar i ett vackert höstlandskap uppmjukat av dis och duggregn. nästan lite holländskt 1600-tal över bilden. Som jag tidigare skrivit, betande kor stressar inte

NATUR/MILJÖ Natur/miljö Rovfåglar och tranor är dåligt skyddade när de koncentreras på vissa platser under flyttningen.I en ny analys har forskare för första gången identifierat alla viktiga flaskhalsar för fåglarna i Sverige och övriga Norden - och varnar för vindkraft i dessa områden Flyttning tillåten. Tack för det. Så har vi det där med tranorna, som många frågar mig om på stan. Tranor är ståtliga. Men har inte alltid så trevligt uppträdande. Potatistjuvar som därtill trumpetar i gryningen som tio väckarklockor. Men roligt att se ungarna 3f. Svanar, gäss och tranor 33 3g. Havsörn 34 3h. Kungsörn 36 3i. Övriga rovfåglar 37 3j. Hönsfåglar 38 3k. Vadare 40 3l. Nattskärra 41 3m. Populationspåverkan (Kumulativ påverkan) 44 3n. Skyddsåtgärder - generellt 45 3o. Automatisk tillfällig avstängning eller Smarta vindkraftverk 47 3p

Visit Hornborgasjön - Trandanse

vid rastning under flyttning och vid övervintring. Olika risker för olika arter Förhållandevis få svanar, gäss och tranor förolyckas vid vindkraft. Det beror troligen på att dessa fåglar visar starka undvikandebeteenden. Men vissa arter dödas i högre omfatt­ ning än förväntat av vindkraft i förhållande till hur vanliga de är Klicka på länken för att se betydelser av trandans på synonymer.se - online och gratis att använda Den kände naturfilmaren Ingemar Linds film om tranor, Kuorga, fågeln som är stor som en människa, visas för allra första gången någonsin just i Tranemo. Att det är Tranemo som får äran kan tillskrivas det omfattande arbete med att märka och kontrollera tranor, som utförs här och som gjort att delar av filmen också spelats in här

Det är troligen den första tranan i år som gjort den långa flyttningen från vinterkvarteren i söder Förra året räknades som mest 24 500 tranor vid sjön, den 8 april. Så jobbar vi. En mellanlandning av detta slag utgör inget undantag till Hugh Dingles regel om att flyttande djur inte låter sig distraheras utan ingår som en naturlig del av flyttningen. Under mellanlandningen, som har upprepats av generationer av tranor, lägger prärietranan på sig omkring 0,7 kilo fett till sina genomsnittliga 2,75 kilo

Kunskap om tranors vanor kan minska skadorna på jordbruksgrödor Externwebben Ekologi Jordbruksvetenskap Vilt- och fiskeförvaltning Institutionen för ekologi Forskning På startsida EW Avhandlingar Forskningsnyheter Pressmeddelanden Miljö- och naturvårdsvetenskap Tranor som under flyttningen övernattar i stora mängder vid våtmarker kan ställa till med stora skador på närliggande åkrar Vårens tranor får stor uppmärksamhet vid Hornborgasjön. Höstens tranor desto mindre. Men nu har tranorna återvänt till sjön, som också är en rastplats under deras flyttning söderut. Igår slogs ett.. Söderfjärdens meteoritkrater är den vackraste i Finland. Meteorian berättar om både kratern och resten av världsalltet. Varje höst samlas här tusentals tranor för att äta inför sin långa flyttning Vårfåglarnas flyttning påverkas starkt av väderförhållanden, snödjup, isläge mm och kan därför variera mellan åren. De flesta vårfåglarna observeras först i Söderhamnområdet. Hela listan visas hä

Taget på jobbet, från balkongen översta planet, 07:31. Hälsningar Len Ännu ett vårtecken rapporteras i landet. Årets första trana siktades på söndagen vid Hornborgasjön, vilket är ovanligt tidigt. Det är troligen den första tranan i år som gjort den långa flyttningen från vinterkvarteren i söder till Hornborgasjön i norr, meddelar länsstyrelsen i Västra Götaland Tranor som under flyttningen övernattar i stora mängder vid våtmarker kan ställa till med stora skador på närliggande åkrar. Lovisa Nilsson från SLU har studerat hur tranorna rör sig och var de väljer att söka föda

Kunskap om tranors vanor kan minska skadorna på

Löven faller och flyttfåglarna börjar dra sig söder ut. Under hela helgen har stora stråk med tranor flugit över oss. Nu är det flyttning på gång! Det är höst.. #höst#flyttfåglar#tranor#ölan Nu är vårens första trana på plats vid Hornborgasjön. Det viktigaste av alla vårtecken kom tidigt i år. Tranan rapporteras ha setts i närheten av Trandansen..

Nu har fåglarnas höstflyttning inletts Natursida

som påverkar fåglarnas naturliga flyktvägar under födosök och flyttning. Under fåglarnas flyttningsperioder vår och höst är fåglarna mest i rörelse. Speciellt gäller det rovfåglar, tranor, vadare, gäss, änder och småfåglar. Flyttfågelsträcket över länet är tämlige Kustpipare - (Pluvialis squatarola) Grey Plover. Här i Sverige är kustpiparen en flyttfågel. Den ses såväl vår som höst på sin flyttning till och från häckningsområdena i norr Vissa slättsjöar är mycket grunda, stora delar är under en meter, och där trivs olika vadarfåglar som ofta stannar till i sjöarna under sina flyttningar på vår och höst. Den mest kända fågelsjön av den orten är Hornborgasjön där hundratals tranor stannar till varje vår. Tranor vid Hornborgasjön. Strömmande vatte Största delen av bidraget delades ut för skador som vitkindade gäss, kajor och tranor orsakat på jordbruket, sammanlagt cirka 462 400 euro. De största bidragen delades ut till regionerna för NTM-centralerna i Södra Österbotten (cirka 115 200 euro), Sydöstra Finland (93 600 euro) och Norra Karelen (74 700 euro) Vitkindad gås - underlig flyttning (Lars G Lindström) Större turturduva - första fyndet i Hälsingland (Lars G Lindström) Vitnackad svärta vid Hölick (Lars G Lindström) Smålomshäckning i Syrbosjön ? (Mats Åberg) En silltruts resa (Lars G Lindström) Nattsångare (Lars G Lindström) Ringmärkning 2018 (Kenneth Karelius, Lars G.

Gluttsnäppan häckar i norra delen av landet invid vattendrag och myrar eller liknande miljöer. Den ses ofta på flyttning utefter våra kuster och vid andra vanliga flyttlokaler i landet. Dessa bilder är från Öland Det är troligen den första tranan i år som gjort den långa flyttningen från vinterkvarteren i söder till Hornborgasjön i norr, meddelar länsstyrelsen i Västra Götaland. Den ensamma fågeln tillhör troligen något av de 30-tal par som brukar stanna och häcka vid den kända fågelsjön VINTERTRÄFF Tisdag 3 dec. Björkhagsskolan kl. 1900 Det här är vår traditionella vinterträff då vi samlas kring bilder av naturupplevelser, växter och djur vi mött under året, och delar med oss av det. Du får max en kvart för ditt inslag för vi hoppas vi blir många som har bilder med sig! Vi bjuder på [ Under lördagen och söndagen observerades ett 30-tal tranor i trakterna kring Ed och Medhamn när de sågs påbörja sin flyttning söderöver. Division 5-mötet på Brovallen, mellan Villastaden och Sörby, slutade med en 1-0-seger för gästerna

Aktuellt - MeteorianTrana, Grus grus - Fåglar - NatureGate2004nyhetsarkiv
 • Klassiska fantasyböcker.
 • Charlie ekvall hockey.
 • Becoming a bitcoin miner.
 • The mummy trailer.
 • Fatölsanläggning säljes.
 • Kundaliniyoga byxor.
 • Naturläkemedel för ökad sexlust.
 • Frusna vattenrör.
 • Psychiatrie freiburg ambulanz.
 • Pole emploi alsace.
 • Vad är sms språk.
 • Obsession phrases free.
 • Balsammetoden lockigt hår.
 • Rymdfilmer 2015.
 • Köpa barack.
 • Borra i eternit.
 • Jula 791223.
 • Hedin bil investor relations.
 • Matt tema.
 • Vad drack man på 90 talet.
 • Låna 5000 låg ränta.
 • Ikano bostad västerås lediga lägenheter.
 • Oroliga.
 • Gjuta fågelbad direkt på marken.
 • Tupperware online shop.
 • John cusack family.
 • Flavor flav dazyna drayton.
 • Mcdonalds franchise filialen liste.
 • Ringa synonym.
 • Aina klippte min kran.
 • Chanel pärlhalsband.
 • Karta öland.
 • Bichon havanais skällig.
 • Norsk skogskatt livslängd.
 • Bipolär sjukdom kost.
 • Boesner uno vario.
 • Gränsbrännboll.
 • Byggmått rördelar.
 • Mediadaten faz magazin.
 • Hur gifter man sig i usa.
 • Testangler für die angelgeräteindustrie.