Home

Brå statistik

Denna statistik som Brå ansvarar för har samlingsnamnet kriminalstatistik. Anmälda brott. I statistiken över anmälda brott redovisas alla händelser som anmälts som brott. Till statistiken över anmälda brott. Sammanfattningar. Sammanfattning anmälda brott första halvåret 202 Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är en myndighet under justitiedepartementet. BRÅ:s huvuduppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det kriminalpolitiska området. BRÅ ansvarar också för Sveriges officiella rättsstatistik (kriminalstatistik, brottsstatistik, lagföringsstatistik) Forskare vid Linköpings universitet kritiserar Brottsförebyggande rådet (Brå) för att vara otydlig kring hur granskningen av deras rapporter går till. Detta kan enligt forskarna leda till.

Kriminalstatistik - Brå - Brottsförebyggande råde

statistik@bra.se. Sociala medier. Lyssna på Brås poddsändningar Snacka om brott. Tillgänglighet. Tillgänglighets­redogörelse. webb@bra.se. Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Anmäl dig här för att få vårt nyhetsbrev direkt i din e-post. Fyll i din e-postadress. Enligt Brå:s statistik polisanmäldes under 2019 cirka 84 600 fall av misshandel i Sverige. Av det totala antalet anmälda fall av misshandel gick 30 700 fall under brottskoden misshandelsbrott mot man 18 år eller äldre. Av dessa avsåg 18 000 misshandel av en obekant gärningsperson. För kvinnor är förhållandet det motsatta Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt

Gör Din Egen Sökning - statistik

Sök statistik efter ämne från abort till övervikt, inkl. smittsamma sjukdomar. Analyserad & kom-menterad statistik. Analyser och kommentarer för ett urval av vår statistik. Statistikdatabaser. Gå direkt till Folkhälsodata, FolkhälsoStudio eller Indikatorlabbet Under 2018 anmäldes totalt cirka 1,54 miljoner brott vilket är 34 800 fler, två procent fler, anmälda brott jämfört med året innan. Detta enligt färska siffror från Brå. Antalet anmälda våldtäkter ökade under 2018 med åtta procent. Anmälda våldtäktsbrott mot barn ökade med 13 procent Här hittar du användbar fakta och statistik som du kan ha nytta av i ditt miljöarbete. Indikatorerna för Sveriges miljömål hittar du på den här webbplatsen. Övriga länkar leder till andra webbplatser Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om

Människorna i Sverige. Sveriges befolkning har vuxit mycket sedan SCB började föra statistik över folkmängden för över 250 år sedan. I mitten av 1700-talet bodde det knappt 2 miljoner personer i Sverige, men 2017 passerade vi 10 miljoner Statistik över den svenska utgivningen. Hur många böcker fick KB in förra året och på vilka språk? Det kan du läsa om i KB:s nationalbibliografi. Till nationalbibliografin. SIS - Standard Developer. KB medverkar till att ta fram ny version av den internationella standarden för biblioteksstatistik Brå:s statistik visar att cirka 18 000 sexualbrott polisanmäls varje år. Av dessa är 3 000 våldtäkter på barn mellan 0 och 17 år. Lika många, 3 000 våldtäkter, anmäls av vuxna varje år. De siffror som finns tyder helt enkelt på att ett barn löper tre gånger så stor risk att våldtas som en vuxen Statistik Vadå jämställdhet? Varför är ni så arga för? Vi lever ju i ett modernt samhälle, tjejerna har det minst lika bra som killarna! Och kvinnor slåss faktiskt också. Det är uttalanden som kan vara svåra att svara på, även för folk som är övertygade feminister BRÅ publicerar ny statistik över brott under 2017 och det är ingen rolig läsning. Våldtäkter upp med 10% från året innan. Fem gånger så många sköts ihjäl under 2017 jämfört med för 12 år sedan. Riksrevisionen har tidigare konstaterat att både tidigare borgerlig och nuvarande vänsterregering fört en migrationspolitik helt utan konsekvensanalys, jag skrev o

Forskare: Brå är otydlig kring granskning av rapporter

Rån - Brottsförebyggande rådet - bra

Statistik Premiepension 2017-02-28 (xlsm, 909kB) Statistik Premiepension 2017-01-31 (xlsm, 908kB) Minimera. Beskrivning av värdeutveckling Visa fördjupning Beskrivning av värdeutveckling. Vi har gjort en sammanställning med ofta återkommande frågor om värdeutveckling i det allmänna pensionssystemet Gör din egen sökning - statistik.bra.s Kriminalstatistiken i Sverige är ett samlingsbegrepp för brottsstatistik, lagföringsstatistik, kriminalvårdsstatistik och återfallsstatistik, och beskriver den brottslighet i Sverige som kommer till myndigheternas kännedom. Den statliga myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för den svenska officiella kriminalstatistiken sedan 1994 då myndigheten övertog ansvaret från.

I Svenska spels statistik så är medelvärdet 32.69 vilket är identiskt med väntevärdet. Men bara för att väntevärdet är 32.69 så betyder inte det att vi förväntar oss att alla nummer mellan 1 och 35 kommer dras exakt 32.69 gånger. Numren skulle i snitt dras 32.69 gånger om vi upprepade de 104 dragningarna ett oändligt antal gånger Fakta och statistik Här samlar vi fakta och statistik om hela livsmedelsbranschen, huvudsakligen från externa källor. Om du har tips på andra bra källor så får du gärna höra av dig. DAGLIGVARUHANDELN. Dagligvarukartan - DLF. Svensk dagligvaruhandel i siffror - SVDH

Kriminalstatistik och våldsutsatthet - Nationellt centrum

I det här avsnittet ska vi titta närmare på de båda besläktade begreppen korrelation och regressionsanalys.Med hjälp av dessa begrepp kan vi finna samband i serier av observationsvärden, som vi i sin tur kan använda för att få en bättre förståelse för de fenomen som vi undersöker i olika sammanhang Brå har istället valt att publicera något de kallar för Konstaterade fall av dödligt våld. Jag har absolut inget emot att statistiken blir mer rättvisande, det jag vänder mig emot är att motsvarande felaktigheter finns i all brottslighet och att göra på detta sätt med en typ av brottslighet vilseleder allmänheten

Statistik över mord och våldtäkter är politiskt

Anmälda brott - Statistiska Centralbyrå

 1. Brottslighet i Sverige avser gärningar eller underlåtelser i Sverige i strid med en lagbestämmelse för vilken det är en påföljd föreskriven.. Den totala anmälningsfrekvensen av brott i Sverige har uppvisat en långsam ökningstakt efter år 1990 (från totalt 14 240 polisanmälningar per 100 000 invånare år 1990 till 15 040 år 2019)
 2. Källor till statistiken. Statistiken om psykiatrisk tvångsvård grundar sig på uppgifter från patientregistret.. Det här ingår i statistiken. Statistiken om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård inkluderar uppgifter om de patienter som vårdats genom lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, samt vilka.
 3. ära statistiken över anmälda brott 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara.
 4. alstatistiken för 2019. Siffran för det dödliga våldet mot kvinnor visar att 16 kvinnor mördades av en man de hade eller hade haft en relation med. Det är en fruktansvärd siffra och högre än de senaste årens snitt på 14 mördade kvinnor per år
 5. skar. (BRÅ) 26 Antalet skjutningar 2019 Utomhusstörningar
 6. ära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen.
 7. I Sverige förs inte regelbundet statistik över brott och ursprung. Senast det gjordes var 2005 då Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade en undersökning. Sverigedemokraterna har i.

Statistik Publicerat av: Mattias Jönsson Energiföretagen Sverige har samlad kunskap om el, fjärrvärme och fjärrkyla som vi gärna delar med oss av. Här hittar du aktuell statistik om produktion, priser och annat som kan vara bra att veta Brå-statistik: Anmälda våldtäkter ökar Publicerad 28 april 2010 Hagamannen, Hjällbomannen och nu senast serien av brutala överfallsvåldtäkter i Örebro Brottsförebyggande rådet, Brå, har ifrågasatts, ändå använder SVT Nyheter Halland statistik från myndigheten. Här förklarar vi varför Fattigdom och statistik ett kompendium med information och arbetsuppgifter om statistik. kunskapstest i statistik här kan du kontrollera om du kan de grunder i statistik som läroplanen syftar till att du ska lära dig i grundskolan. Korrelationsuppgift Analysuppgift i statistik där du med hjälp av excell analyserar data och värderar samban Om inte Brå själva inser att det behövs en rapport nu efter så lång tid med så hög migration, då tycker jag att regeringen borde ge Brå det uppdraget. - Statistik ju ska föras för att möjliggöra analyser och rapporter som ger underlag för att kunna sätta in de bästa åtgärderna för att minska kriminaliteten

Kriminalstatistik - Statistiska Centralbyrå

 1. Ytterligare 277 smittfall registrerades på Kanarieöarna under fredagen. Av dessa 182 på Gran Canaria, 55 på Lanzarote och 29 på Tenerife. På fredagen fanns det 3.375 aktiva fall av Coronaviruset på öarna. Under det senaste dygnet har ytterligare en person omkommit på grund av sjukdomen, vilket innebär..
 2. Utöver uppgifter om inbrottsstölder på byggarbetsplatser finns det i princip ingen offentlig statistik över brotten som drabbar Sveriges företagare. Därför bör regeringen ge Brottsförebyggande rådet, Brå i uppdrag att börja föra statistik över brott mot företag
 3. Brå baserar delar av sin statistik på Nationella trygghetsundersökningen (NTU) där ca 12 000 personer mellan 16 och 79 år har intervjuats. Å r 2015 polisanmäldes totalt 18 100 sexualbrott . Till sexualbrott räknas bland annat sexuellt ofredande, sexuellt tvång och våldtäkt
 4. Stockholm och Uppsala: Hur stor andel kejsarsnitt, sugklocka, bristningar, epiduralbedövningar, lustgas, etc. har de olika sjukhusen

Statistikguiden - Statistik beskriver verklighete

Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik - Arbetsmiljöverke

Statistik över corona i Sverige Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en tjänst där man kan följa hur situationen med corona ser ut i Sverige just nu. De uppdaterar sidan flera gånger i veckan med bland annat antalet sjuka i covid-19 (dvs antalet bekräftade laboratoriefall), dödsfall och personer som är i behov av intensivvård till följd av coronaviruset Statistik är onödigt roligt att manipulera, bara för att det går. Men, det var inte det jag skulle säga. Jag skulle säga att den statistiken som räknar besökare på minblogg säger att jag har slagit besöksantalrekord varje månad detta året. Det är nästan värt att fira (om december också går bra) Den lokala räddningstjänstens statistik visar på kraftiga ökningar av anlagda bilbränder just där. Tidningen Tjugofyra7, som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, publicerade i sitt senaste nummer statistik från Räddningstjänsten Storgöteborg som visar att det under en månad i år (13 augusti-13 september) brann 53 bilar och 29 containrar där orsaken var anlagd.

Statistik: Här är brottsanmälningarna 2019 SVT Nyhete

Växjö har bra statistik. Analys och tips till dagens Lången. Sportbladets spelexpert Steven-Lee Holmdahl ger sina spelförslag till dagens utbud. Spelen gäller tisdag den 13 november Om statistiken. Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade ärenden. Ett inkommit ärende är ett ärende som registrerats under den aktuella perioden Här samlas allmän statistik om Örnsköldsvik. Har du frågor om statistiken är du välkommen att kontakta oss i kommunens statistikgrupp. Formulera gärna din fundering i ett e-postmeddelande. Statistik om Örnsköldsvik. Befolkningsprognos - Varje vår uppdateras en befolkningsprognos baserad på de senaste årens befolkningsutveckling Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor. År 2015 anmäldes totalt 85 100 misshandelsbrott, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2014 Samhällets baksida i tabeller och diagram! Genom denna stående order bevakar du utgivningen av statistikrapporterna Kriminalstatistik (utges årligen) och Narkotikastatistik (utges vart tredje år) samt den mera oregelbundet utkommande rapporten »Brottsutvecklingen».Angivet pris avser senaste utgåvan.Stående order kan ä Tydligare statistik från Brå (doc, 54 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Brottsförebyggande rådet ska ta fram mer omfattande statistik om misstänktas och dömdas bakgrund

Statistiken och kortare analyser publiceras framförallt i vårt statistik- och analysverktyg IDA. Data från de cirka 100.000 räddningsinsatser som den kommunala räddningstjänsten årligen utför samlas in, analyseras och presenteras på olika sätt, bland annat i informationssystemet IDA För att kunna ta fram bra statistik krävs en djupare kunskap, förklarar Ann-Marie Flygare, statistiker vid Handelshögskolan vid Örebro universitet i en artikel i DN 5 april 2020. Den viktigaste informationen finns inte i tabellerna utan i fotnoterna längst ner under dem, säger professor Dan Hedlin vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, i samma artikel

Digitala verktyg + statistik = bra matematik. 28 november, 2015 1 kommentar. I vårt kollegiala arbete med mattelyftet läser vi just nu om Orkestrering av matematikundervisning med stöd av IKT. I texten kan man läsa följande. Självskattat allmänt hälsotillstånd är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras vartannat år

Här hittar du statistik och fakta om häkte, anstalt, frivård och återfall. 1 oktober används som årlig mättidpunkt för att statistiken så långt det är möjligt ska ge en representativ bild av den dagliga verksamheten och inte spegla förhållanden under semester och storhelger Aktuell statistik För småhus ligger vår statistik ca 4 månader före myndigheternas. Men vid jämförelser av de genomsnittspriser vi publicerar är det bra att vara medveten om att mindre lägenheter som regel har ett högre kvadratmeterpris än genomsnittet, samtidigt som större lägenheter ofta har ett lägre Här hittar du statistik, analys och publikationer om etableringsersättning, tandvård, aktivitetsstöd och utvecklingsersättning, försäkrade. Z7_8PH4HJ02M8GP50QQM703VT0OC1 Webbinnehållsvisning Komponentåtgärdsmen

Statistikens kvalitet. I en samkörning som gjorts med dödsorsaksregistret skattades bortfallet i cancerregistret till cirka 4 procent. Bortfallet var dock högre för vissa cancersjukdomar och högre åldrar. Studien visar också att registret har en god täckningsgrad överlag, varför registret lämpar sig bra för forskning och statistik BROTTSLIGHET För några dagar sen presenterade Brottsförebyggande rådet, Brå, statistik för handlagda brott för första halvåret 2017. Här framgår bland annat att det sexuella våldet ökar dramatiskt

Brå efter kritiken: Det går att lita på vår forskning och

Brå manipulerade statistik för att dölja invandrares

Distans Äckligt bra statistik. Posta ny tråd Trådstartare a_schuber; Startdatum 24 Jan 2006. SKR samlar in viss statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner, till exempel personal- och lönestatistik för anställda, vissa delar av ekonomi- och verksamhetsstatistiken, hälso- och sjukvårdsstatistik med mera Här redovisas statistik över antal inkomna ansökningar om nya undersökningstillstånd, antal ansökningar om förlängda undersökningstillstånd och ansökan om bearbetningskoncessioner. Här finns också uppgifter om beslutad mineralersättning och avgifter enligt minerallagen Riksidrottsförbundet statistiksamling Idrottsrörelsen i siffror publiceras varje år och beskriver idrott och idrottsrörelsen utifrån en rad olika områden. Områden i Idrottsrörelsen i siffror Idrott och motion Föreningsidrott Barn- och ungdomsidrott El..

Fler kvinnor dödades 2018 - ny statistik från Brå

Brå:s statistik visar att cirka 18 000 sexualbrott polisanmäls varje år. Av dessa är 3 000 våldtäkter på barn mellan 0 och 17 år. Lika många, 3 000 våldtäkter, anmäls av vuxna varje år. De siffror som finns tyder helt enkelt på att ett barn löper tre gånger så stor risk att våldtas som en vuxen I det förra avsnittet tittade vi med hjälp av variationsbredd och kvartiler på observationsvärdenas spridning runt medianen, men man kan även vara intresserad av spridningsmått vad gäller spridning runt medelvärdet.Det vanligaste måttet på spridning runt medelvärdet är standardavvikelse, vilket vi ska bekanta oss med i detta avsnitt.. Statistik om patienter och vårdtider i somatisk och psykiatrisk sluten vård. Här redovisas statistik som är baserad på individer som slutenvårdats och skrivits ut från sjukhus, oavsett diagnos. Statistiken redovisas månadsvis och tillgängliga månader för 2020 jämförs med ett genomsnitt för perioden 2017−2019 Golf är en av Sveriges största idrotter. Se medlemsstatistiken för 2020 med bland annat antal golfspelare, golfklubbar och spelade ronder i Sverige BIL Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar. Statistiken publiceras första vardagen i varje månad kl 9.00 och läggs ut på BIL Swedens hemsida. Årets publiceringsdatum finns att se under Filer nedan

Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) slutliga brottsstatistik för 2017. Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa Statistik från BRÅ 2019-10-24 - Klotter och skadegörelse har ökat - bra.se - Läs mer! Brottsförebyggande rådet har publicerat statistik som visar en ökning i anmälningar av klotter och skadegörelse (Brå) och Forum för levande historia. Bland annat mot bakgrund av resul-taten av intoleransundersökningen genomför Forum för levande historia under 2006 tre fördjupningsstudier, om antisemitism, islamofobi respek-tive homofobi i Sverige. Föreliggande rapport - Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverig

Statistik om våldtäkt och sexualbrott på Brå:s webbplats . Förövare av våldtäkt ofta bekanta med offret. En vanlig uppfattning är att våldtäkter främst handlar om överfallsvåldtäkter utomhus där förövaren och offret är helt obekanta med varandra. Den bilden sprids bland annat ofta av medier. Men enligt Brå är dessa fall. Här är sajterna som visar hur bra Sverige är - egentligen. Är Sverige världens bästa land, eller har vi bara ovanligt bra självuppfattning? Här är fyra sajter som ger dig svar - i form av statistik

Statistik på bostadspriser - Svensk Mäklarstatistik är Sveriges enda oberoende leverantör av heltäckande & aktuell statistik över bostadspriser. Välkommen Beskrivande statistik och presentation Stora datamängder måste sammanfattas och reduceras för att få en läsbar form. Denna text behandlar olika metoder för att redovisa, dvs. sammanfatta och presentera numeriska data. Kortfattat beskrivs centralmåtten median och medelvärde samt spridningsmått. Tips ges för presentation i text - Det känns som om Arbetsförmedlingen bara vill få ut folk och få bra statistik, säger Erik. Ola Axelsson, chef på Arbetsförmedlingen i Uppsala uttalar sig inte i enskilda fall. Men har fel begåtts ska det rättas till. - Om ett företag åsidosatt lagar och förordningar så ska vi inte bidra till nya bidragsanställningar

Korrelation anger inom statistiken styrkan och riktningen av ett samband mellan två eller flera variabler.Korrelationen anges ofta med en korrelationskoefficient.En metod för att bestämma korrelationen mellan två variabler är bivariat analys.. Korrelationskoefficienten har ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt. SCB har gjort en liten You-tube film om statistik och om sig själva som försöker besvara frågan. Klicka här. Förra året gjorde också FN en You-tube film för att fira statistiken. Det klippet finns här. //Ann-Marie Karlsso Sjuka statistiken: Så bra är Tiger Woods på golf. Tiger Woods tog i helgen sin 82:a seger på PGA-touren. Men hur bra har hans karriär egentligen varit? Här är statistiken som bevisar att Tiger Woods är världens kanske bäste golfare genom tiderna

Brå: Farage har fel om våldtäkterna - HDHur många sprängningar måste ske för att det ska räknasInflöde och våldtäkter | Invandring och mörkläggningNio av tio som åker fast får böter | Fria TiderVarningskollen! – Att bli förd eller själv föra bakom ljusetPolitiskt totalstopp för statistik om invandrares

Utifrån vår statistik passar det bra att publicera runt lunch, men allra helst på kvällen runt nio. Håll koll på vad de gillar I statistikverktyget går det att se statistik för vad folk gillar att ta del av, under olika tidsintervaller Sedan dess har BRÅ inte vågat göra en liknande mätning igen (än mindre med inriktning på förövarens nationella härkomst). Som oftast är fallet med BRÅ:s statistik är den inte helt lättolkad. Tack och lov finns Affes statistikblogg, där den intresserade kan få vägledning. 1975 anmäldes 762 våldtäkter Affes Statistik-blogg. En miljon muslimer i Sverige om 20 år. Posted in Betraktelser, Gammelmedia, Migration, brottsutveckling och brottsstatistik är ett strålande exempel på det. Osäkerheten som hela tiden kablas ut från Brå och våra favoritkriminologer förlamar hela debatten

 • Schüssel schorse lied.
 • Avgassystem dodge challenger.
 • Sovrutiner bebis 6 månader.
 • Kostenlose geburtstagskarten.
 • Iago.
 • Gfk umfragen login.
 • Chrome virus.
 • Lägenheter jakobstad uthyres.
 • Schloss horst restaurant.
 • Märk hur vår skugga thåström.
 • Uddevalla gymnasieskola bal.
 • Molucker nederländerna.
 • Evinrude e tec 50 vikt.
 • Acetylsalicylsyra miljöpåverkan.
 • Werkbladen rekenen groep 2 cito.
 • Blaulichtreport bitburg.
 • Ljusbrun hårfärg loreal.
 • Pr byrå stockholm musik.
 • Kvinnor objekt media.
 • Uppkörning mc jönköping.
 • Der exorzismus von emily rose ganzer film deutsch.
 • Välkommen på kinesiska.
 • Bruno mars tour sweden.
 • Bild mallorca schlägerei.
 • Altersunterschied beziehung rechner.
 • Eds läkare göteborg.
 • Glasfiber kit.
 • Kan aktinisk keratos försvinna.
 • Extern hårddisk syns inte i den här datorn.
 • Maybach history.
 • Rak motorolja.
 • Waschbär zu verschenken.
 • Tan författare.
 • Bästa mesh wifi.
 • Aspnet core template.
 • Ftp server.
 • Tenamn.
 • Gastrofor innehåll.
 • Extern hårddisk syns inte i den här datorn.
 • Sony a9 specs.
 • Tokyo 2020.